Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Agored Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Penodol i Cymru
Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnal ei gyfarfod agored nesaf yng Nghaerdydd ddydd Iau 16 Ionawr 2020.
13 Ionawr 2020

Prif ffocws y cyfarfod fydd trafod y system fwyd yng Nghymru gyda chyflwyniadau gan Brifysgol Bangor a WRAP Cymru.

Gallwch chi weld yr agenda a'r papurau wedi'u cyhoeddi yma.

Rydym ni’n estyn gwahoddiad i unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwaith yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyffredinol, i fynegi barn ac i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb agored.

Lleoliad

Cynhelir y cyfarfod yn Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW.

Bydd modd cofrestru a chael paned o 09:00 cyn bod y cyfarfod yn dechrau’n brydlon am 09:15

Cadw lle

I archebu lle, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2067 8999 neu anfon e-bost at: WalesAdminTeam@food.gov.uk