Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 18 Tachwedd 2020

Bydd cyfarfod mis Tachwedd y Bwrdd yn cael ei gynnal o 9.30am bore heddiw.

Oherwydd y pandemig COVID-19, bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar-lein yn unig. Bydd yn cael ei gadeirio gan Gadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), Heather Hancock. Gallwch gofrestru i wylio ar-lein.
Mae'r agenda'n cynnwys diweddariadau ar:

  • Adroddiad Gwyliadwriaeth Blynyddol
  • Adolygiad Cynnydd y Strategaeth Samplu
  • Adroddiad a diweddariad blynyddol gan y Pwyllgor Cynghori ar Wyddor Gymdeithasol 
  • Diweddariad blynyddol ar y Strategaeth Ryngwladol

Mae'r agenda lawn a'r papurau sydd wedi'u cyhoeddi ar gael ar dudalennau'r Bwrdd ar ein gwefan (Saesneg y unig).

Sut i gofrestru ar gyfer cyfarfod agored y Bwrdd 

Gallwch gofrestru i wylio'r cyfarfod yn fyw ar-lein. Os oes angen help arnoch i gofrestru, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni: 

Ffôn: 01772 767731
E-bost: fsaboardmeetings@glasgows.co.uk