Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: 26 Awst 2020

Mae’r gwe-ddarllediad o gyfarfod y Bwrdd heddiw wedi dod i ben.

Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). 
Roedd yr agenda'n cynnwys trafodaeth ar yr eitemau canlynol:

 • Diweddariadau gan y Prif Weithredwr Emily Miles ar:
  • Ymateb yr ASB i bandemig COVID-19
  • Gwaith i baratoi ar gyfer diwedd y cyfnod pontio o ran Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd
  • Ein rôl mewn trafodaethau masnach rhyngwladol
  • Ein cefnogaeth i'r Strategaeth Fwyd Genedlaethol
 • Adroddiad blynyddol ar ymwrthedd gwrthficrobaidd yn y gadwyn fwyd
 • Ein hadroddiad llywodraethu blynyddol.

Mae'r agenda lawn a'r papurau sydd wedi'u cyhoeddi ar gael ar dudalennau'r Bwrdd ar ein gwefan.

Bydd fideo ar gael o fewn yr ychydig ddyddiau nesaf.