Neidio i’r prif gynnwys

Cyfarfod mis Mawrth 2020 Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd nawr ar gael ar-lein

Mae recordiad o gyfarfod mis Mawrth 2020 y Bwrdd nawr ar gael

Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) oedd yn arwain y cyfarfod.

Roedd yr agenda’n cynnwys trafodaethau ar yr eitemau hyn:

  • Diweddariad ar yr hyn y mae'r ASB wedi'i wneud ers i'r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ddiwedd mis Ionawr a pha heriau sy'n ein hwynebu yn ystod y misoedd nesaf
  • Cadarnhau cynllun busnes 2020/21, gan gynnwys dewisiadau dad-flaenoriaethu anodd i fodloni cyfyngiadau ariannol 
  • Adroddiad ffurfiol i'r Bwrdd gan gadeirydd annibynnol y Cyngor Gwyddoniaeth.  

Mae’r fideo ar gael o dan adran cyfarfodydd y Bwrdd ar ein gwefan.