Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi Cynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd y Deyrnas Unedig wedi'i Ddiwygio

Mae'r Cynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd wedi'i ddiwygio a'i ymestyn i fis Mawrth 2023.

Heddiw, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi fersiwn wedi'i diweddaru o Gynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd (MANCP).

Caiff y Cynllun Rheoli ei gynhyrchu gennym ni gyda chyfraniadau gan:

  • Defra a'i hasiantaethau
  • Safonau Bwyd yr Alban
  • Asiantaethau Defra
  • Yr Adran Iechyd Cyfarwyddiaeth Rheoleiddio Cemegion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
  • Amaethyddiaeth, Bwyd a Chymunedau Gwledig Llywodraeth yr Alban
  • Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru
  • Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yng Ngogledd Iwerddon
  • Mae'r Cynllun Rheoli yn ofyniad o dan Reoliad (CE) Rhif 882/2004

Mae'n ofyniad gan y Comisiwn Ewropeaidd bod gan bob aelod-wladwriaeth gynllun rheoli cenedlaethol. Diben y cynllun yw sicrhau bod systemau rheoli effeithiol ar waith ar gyfer monitro a gorfodi cyfraith bwyd anifeiliaid a bwyd, rheolau iechyd anifeiliaid a lles anifeiliaid, a chyfraith iechyd planhigion.

Mae'r cynllun yn sail i asesiadau o berfformiad systemau rheoli cenedlaethol y Deyrnas Unedig (DU) gan wasanaethau arolygu'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae cynnydd o ran gweithredu'r Cynllun Rheoli yn cael ei fonitro'n barhaus a chaiff adroddiadau blynyddol eu paratoi a'u cyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd.

Mae Rheoliad Rhif 882/2004 yn nodi bod yn rhaid i'r cynllun gael ei adolygu a'i ddiwygio yn rheolaidd. Mae'r cynllun wedi'i diweddaru a'i ymestyn hyd at fis Mawrth 2023. Bydd adolygiad un blwyddyn pellach yn ystod 2019 er mwyn ystyried y Rheoliad Rheolaethau Swyddogol (UE) 2017/625 newydd, a fydd yn dod yn lle Rheoliad (CE) 882/2004 ar 12 Rhagfyr 2019.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun, gallwch chi anfon e-bost at: mancp@food.gov.uk

Gallwch chi weld y Cynllun wedi'i ddiweddaru a'r dogfennau cysylltiedig ar wefan yr ASB..