Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Cyhoeddi papurau cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfer mis Awst 2020

Mae'r agenda a'r papurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd ym mis Awst wedi'u cyhoeddi.

Last updated: 13 Awst 2020

Oherwydd y pandemig COVID-19, bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal ddydd Mercher 26 Awst 2020 yn unig a hynny ar-lein. Bydd yn dechrau am 9.30am dan arweiniad Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), Heather Hancock. Gallwch gofrestru i wylio ar-lein.

Mae'r agenda'n cynnwys:

 • Diweddariadau gan y Prif Weithredwr Emily Miles ar:
  • Ymateb yr ASB i bandemig COVID-19;
  • Gweithio i baratoi ar gyfer diwedd cyfnod pontio Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd;
  • Ein rôl mewn trafodaethau masnach ryngwladol, ac;
  • Ein cefnogaeth i'r Strategaeth Fwyd Genedlaethol.
 • Adroddiad blynyddol ar ymwrthedd gwrthficrobaidd yn y gadwyn fwyd
 • Ein hadroddiad llywodraethu blynyddol.

Mae'r agenda lawn a'r papurau sydd wedi'u cyhoeddi ar gael ar dudalennau'r Bwrdd ar ein gwefan.

Sut i gofrestru ar gyfer cyfarfod agored y Bwrdd

Bydd cyfarfod y Bwrdd ym mis Awst yn cael ei gynnal ar-lein yn unig. Gallwch gofrestru i wylio'r cyfarfod yn fyw ar-lein

Os oes angen help arnoch i gofrestru, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni: 

Ffôn: 01772 767731
E-bost: fsaboardmeetings@glasgows.co.uk

Cyflwyno cwestiwn

Gallwch gyflwyno cwestiynau o ddydd Llun 24 Awst tan 12:00 ddydd Mawrth 25 Awst, drwy eu hanfon at board.sec@food.gov.uk.

Bydd unrhyw gwestiynau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau, gan gynnwys dydd Mercher 26 Awst, yn cael eu hateb trwy ohebiaeth yn unig.

Mae rhagor o wybodaeth am gyflwyno cwestiynau ar gael ar dudalen we ein Bwrdd.

COVID-19 a newidiadau i Gyfarfodydd Bwrdd yr ASB 2020

Oherwydd pandemig COVID-19, mae trefniadau'r ASB ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd wedi newid am weddill 2020. Bydd cyfarfodydd y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes yn cael eu cynnal ar-lein.

Mae manylion amserlen newydd y cyfarfodydd ar gael ar dudalen we ein Bwrdd.