Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi papurau cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfer mis Ionawr 2020

Mae'r agenda a'r papurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd ym mis Ionawr wedi'u cyhoeddi.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Llundain ddydd Mawrth 21 Ionawr 2020. Bydd yn dechrau am 9.00am dan arweiniad Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), Heather Hancock. Gallwch chi fod yn bresennol yn y cyfarfod neu wylio'n fyw ar-lein.
 
Mae'r agenda'n cynnwys:

  • Trafodaeth ar gyfraniad yr ASB i'r Strategaeth Fwyd Genedlaethol, lle bydd Henry Dimbleby, sy'n arwain ar ddatblygiad y Strategaeth, yn ymuno â'r Bwrdd 
  • Diweddariad ar raglen moderneiddio rheoleiddio'r ASB 
  • Y strategaeth hirdymor y bydd yr ASB yn ei dilyn wrth fynd i'r afael â gorsensitifrwydd i fwyd
  • Rhagolwg ar ddadansoddi risg, gan gynnwys penderfyniadau diogelwch bwyd a gymerir ar ôl i’r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Mae'r agenda lawn a'r papurau sydd wedi'u cyhoeddi ar gael ar dudalennau'r Bwrdd ar ein gwefan.

Sut i gofrestru ar gyfer cyfarfod agored y Bwrdd  

Bydd cyfarfod y Bwrdd ym mis Ionawr yn cael ei gynnal yn Neuadd Convocation, Church House, San Steffan, Llundain, SW1P 3NZ.

Mae croeso i chi ddod i gyfarfod y Bwrdd.  Bydd angen i chi anfon e-bost atom ni er mwyn cofrestru ar gyfer y cyfarfod. Efallai bod lleoedd yn gyfyng, felly cofiwch ddisgwyl am neges swyddogol i gadarnhau eich bod wedi'ch cofrestru cyn gwneud unrhyw drefniadau.  

Gallwch chi hefyd wylio'r cyfarfod ar-lein trwy gofrestru ar ein gwefan bwrpasol.

Os oes angen help arnoch i gofrestru, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni: 
Ffôn: 020 8481 3302 
e-bost: fsaboardmeetings@livegroup.co.uk