Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi papurau cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfer mis Mawrth 2021

The agenda and papers for the March Board meeting have been published.

Oherwydd pandemig COVID-19, bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal ar-lein yn unig, a hynny ddydd Mawrth 9 Mawrth 2021. Bydd yn dechrau am 9.30am ac yn cael ei gadeirio gan Gadeirydd Dros Dro yr Asiantaeth, Ruth Hussey. Gallwch chi gofrestru i wylio ar-lein

Mae'r agenda'n cynnwys diweddariadau ar: 

  • Adroddiad Blynyddol gan Gadeirydd y Cyngor Gwyddoniaeth
  • Diweddariad ar Gyfnod Pontio’r Undeb Ewropeaidd
  • Rheoli Risg Strategol

Mae'r agenda lawn a'r papurau sydd wedi'u cyhoeddi ar gael ar dudalennau'r Bwrdd ar ein gwefan (Saesneg y unig). 

Sut i gofrestru ar gyfer cyfarfod agored y Bwrdd    

Oherwydd pandemig COVID-19, cynhelir cyfarfod mis Mawrth y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes ar-lein yn unig (Opens in a new window)

Os oes angen help arnoch i gofrestru, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni:  
Ffôn: 01772 767731 
E-bost: fsaboardmeetings@glasgows.co.uk 

Cyflwyno cwestiwn 

Gallwch chi gyflwyno cwestiynau o ddydd Gwener 5 Mawrth tan 12:00 ddydd Llun 8 Mawrth i board.sec@food.gov.uk

Bydd unrhyw gwestiynau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau, gan gynnwys ar ddiwrnod y cyfarfod, yn cael eu hateb trwy ohebiaeth yn unig. 

Mae rhagor o wybodaeth am gyflwyno cwestiynau ar gael ar dudalen we ein Bwrdd.