Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi papurau cyfarfod Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gyfer mis Medi 2020

Mae'r agenda a'r papurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd ym mis Medi wedi'u cyhoeddi.

Oherwydd y pandemig COVID-19, bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal ddydd Mercher 16 Medi 2020 yn unig a hynny ar-lein. Bydd yn dechrau am 9.30am dan arweiniad Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), Heather Hancock. Gallwch gofrestru i wylio ar-lein.

Mae'r agenda'n cynnwys diweddariadau ar: 

  • Gweithgor y Cyngor Gwyddoniaeth ar Orsensitifrwydd
  • ein Proses Dadansoddi Risg
  • Fframwaith Cyffredin ar gyfer Diogelwch a Hylendid Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 
  • Asesiad Strategol yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd

Mae'r agenda lawn a'r papurau sydd wedi'u cyhoeddi ar gael ar dudalennau'r Bwrdd ar ein gwefan.

Sut i gofrestru ar gyfer cyfarfod agored y Bwrdd 

Bydd cyfarfod y Bwrdd ym mis Medi yn cael ei gynnal ar-lein yn unig. Gallwch gofrestru i wylio'r cyfarfod yn fyw ar-lein. 

Os oes angen help arnoch i gofrestru, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni:  

Ffôn: 01772 767731
E-bost: fsaboardmeetings@glasgows.co.uk

Cyflwyno cwestiwn 

Gallwch gyflwyno cwestiynau o ddydd Llun 14 Medi tan 12:00 ddydd Mawrth 15 Medi, drwy eu hanfon at  board.sec@food.gov.uk.

Bydd unrhyw gwestiynau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau, gan gynnwys dydd Mawrth 15 Medi, yn cael eu hateb trwy ohebiaeth yn unig. 

Mae rhagor o wybodaeth am gyflwyno cwestiynau ar gael ar dudalen we ein Bwrdd.

COVID-19 a newidiadau i Gyfarfodydd Bwrdd yr ASB 2020 

Oherwydd pandemig COVID-19, mae trefniadau'r ASB ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd wedi newid am weddill 2020. Bydd cyfarfodydd y Bwrdd a'r Pwyllgor Busnes yn cael eu cynnal ar-lein.  
 
Mae manylion amserlen newydd y cyfarfodydd ar gael ar dudalen we ein Bwrdd.