Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer cynhadledd gwyddor gymdeithasol yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Rydym ni’n falch o gyhoeddi'r rhestr siaradwyr ar gyfer ein digwyddiad ar-lein 'Deall Bwyd mewn Byd Digidol' ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Mae'r digwyddiad rheolaidd hwn gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn rhan o Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), mewn partneriaeth eleni â Phrifysgol Sheffield. 

Bydd y cyflwyniadau'n ymdrin â sut mae'r byd cynyddol ddigidol wedi newid sut rydym ni'n prynu a bwyta bwyd, a sut y gall casglu a dadansoddi data digidol lywio ein dealltwriaeth. Bydd y digwyddiad drwy gyfrwng y Saesneg yn unig. 

Dyma’r siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau: 

 • Dr. Jose Balenos, Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol, ASB
 • Alexandra Boutopoulou, Ymgeisydd PhD, Ysgol Wybodaeth Prifysgol Sheffield
 • Ben Glover, Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil, Demos
 • Lucy Hart, Dadansoddwr, Foundry4
 • Helen Heard, Gwyddor Gymdeithasol, ASB
 • Yr Athro Peter Jackson, Cyd-gyfarwyddwr Prifysgol Sheffield, Sefydliad Bwyd Cynaliadwy
 • Amy M. Lando, Gwyddonydd Cymdeithasol, Canolfan Diogelwch Bwyd a Maeth Cymhwysol, Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA).
 • Yr Athro Robin May, Prifysgol Birmingham a Phrif Gynghorydd Gwyddonol yr ASB 
 • Yr Athro Rick Mumford, Pennaeth Cyfarwyddiaeth Gwyddoniaeth, Tystiolaeth ac Ymchwil, ASB
 • Michelle Patel, Pennaeth Gwyddor Gymdeithasol, ASB 
 • Julie Pierce, Cyfarwyddwr Bod yn Agored, Data a Digidol, a Chymru, ASB
 • Katharine Porter, Gwyddor Gymdeithasol, ASB
 • Dr Christian Reynolds, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Polisi Bwyd, City University, ac ymchwilydd ymweliadol, yn Adran Ddaearyddiaeth, Prifysgol Sheffield
 • Anna Rudkevych, Uwch Reolwr Ymchwil, Pulsar
 • Dr Patten Smith, Cyfarwyddwr Ymchwil, IPSOS Mori ac athro gwadd ym Mhrifysgol Surrey
 • Domagoj Vrbos a Giorgia Zamariola, Gwyddor Gymdeithasol, Cyfathrebu Strategol, Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA)
 • Beatrix Siemering, Gwyliadwriaeth Strategol, ASB

Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle gwych i unrhyw un yn y gymuned gwyddor gymdeithasol neu lunio polisi wybod sut mae gwyddor gymdeithasol yn llywio llunio polisi go iawn yng nghyd-destun llywodraethol. 

Yn ogystal â dysgu am ein gwaith a’n blaenoriaethau, cyfleoedd cyllido a syniadau sy'n dod i'r amlwg, mae hefyd yn gyfle gwych i chi rwydweithio gydag arbenigwyr o’r byd academaidd, y diwydiant a maes polisi.
 
I gofrestru ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn, ewch i'n Tudalen Eventbrite.