Neidio i’r prif gynnwys

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer digwyddiad gwyddor gymdeithasol yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer symposiwm Gwyddor Gymdeithasol.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi’r siaradwyr ar gyfer ein Symposiwm Gwyddor Gymdeithasol flynyddol yng Nghaerdydd ddydd Llun 4 Tachwedd.  

Mae'r digwyddiad yn rhan o Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Bydd digwyddiad eleni yn canolbwyntio ar arloesi a'r byd sy'n newid, boed hynny’n gymdeithasol, yn dechnolegol neu'n fethodolegol, a rhywfaint o'r gwaith sydd ar y gweill i ddeall yn well y goblygiadau yn y dyfodol ar gyfer rheoleiddio bwyd a bwyd.  

Dyma’r siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau:

  • Dr Rhian Hayward MBE, Prifysgol Aberystwyth
  • Yr Athro David Lloyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  • Yr Athro Rick Mumford, Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth, ASB
  • Michelle Patel, Pennaeth Gwyddor Gymdeithasol, ASB
  • Yr Athro Guy Poppy, Prifysgol Southampton a Phrif Gynghorydd Gwyddonol yr ASB
  • Marcus Venton, Prifysgol Durham
  • Yr Athro Lorraine Whitmarsh, Prifysgol Caerdydd

Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle gwych i unrhyw un yn y gymuned gwyddor gymdeithasol neu lunio polisi wybod sut mae gwyddor gymdeithasol yn llywio llunio polisi go iawn yng nghyd-destun llywodraethol.

Yn ogystal â dysgu am ein gwaith a’n blaenoriaethau, cyfleoedd cyllido a syniadau sy'n dod i'r amlwg, mae hefyd yn gyfle gwych i chi rwydweithio gydag arbenigwyr o’r byd academaidd, y diwydiant a maes polisi.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, ond cofrestrwch erbyn 30 Hydref trwy'r ddolen isod gan fod lleoedd yn gyfyngedig:

Symposiwm Gwyddor Gymdeithasol, 4 Tachwedd 2019, Gwesty Marriott Caerdydd