Cyngor ar goginio llysiau wedi'u rhewi yn dilyn achosion o listeriosis ar draws Ewrop

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), Safonau Bwyd yr Alban, Iechyd Cyhoeddus Lloegr ac Adran Diogelu'r Alban yn atgoffa'r cyhoedd bod angen coginio y rhan fwyaf o lysiau wedi'u rhewi, gan gynnwys india-corn (sweetcorn). Mae hyn yn cynnwys eu hychwanegu at salad, smwddis neu ddipiau.
3 Gorffennaf 2018

Dylech bob tro ddilyn cyfarwyddiadau'r cynhyrchwyr wrth baratoi eich bwyd. Os nad yw'r cynnyrch wedi'i labelu â'r datganiad "barod i'w fwyta", dylech ddilyn y cyfarwyddiadau coginio bob amser cyn bwyta'r bwyd, boed hynny yn boeth neu'n oer.

Mae'n debygol mai india-corn wedi'i rewi sydd wedi achosi'r achosion o listeriosis sy'n digwydd ar hyn o bryd, gan effeithio ar bump o wledydd Ewrop gan gynnwys y Deyrnas Unedig (DU). Mae listeriosis yn salwch prin ond difrifol sy'n cael ei gludo gan fwyd gan y bacteriwm Listeria monocytogenes . Mae'n gallu bod yn fwy difrifol i'r unigolion hynny sydd â systemau imiwnedd gwan a hefyd yr henoed, menywod beichiog a babanod. Heddiw, mae Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) wedi cyhoeddi diweddariad ar yr achosion hyn o listeriosis ar draws Ewrop.