Neidio i’r prif gynnwys

Cynnal Cynhadledd Ddadansoddi ar Reoleiddio Bwyd Ryngwladol am y tro cyntaf erioed

Rydym ni’n falch o gyhoeddi ein bod ni’n cynnal ein cynhadledd fawr gyntaf ar ddadansoddi rheoliadol yn Llundain ym mis Mawrth 2020.

Ymunwch â ni yn y QEII ar 30 a 31 Mawrth 2020 wrth i ni arddangos y gwaith dadansoddi ac ymchwil arloesol sy'n mynd i'r afael â'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r dirwedd fwyd. Byddwch yn clywed gan arbenigwyr ar ddiogelwch a gwyddoniaeth bwyd o’r byd academaidd, y diwydiant, sefydliadau rhyngwladol a rheoleiddwyr bwyd o bedwar ban byd.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf rydym ni wedi chwarae rhan allweddol wrth ddiogelu defnyddwyr a sicrhau bod y diwydiant bwyd yr un mor llwyddiannus yn rhyngwladol ag yw yn y Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, rydym ni’n byw mewn byd sy'n newid yn gyflym. I fod yn barod ar gyfer y dyfodol, mae angen i reoleiddwyr ragori yn y meysydd dadansoddi, ymchwil a thystiolaeth.

Bydd nifer o ffactorau yn cael effaith ddwys ar reoleiddio diogelwch bwyd, fel marchnadoedd byd-eang, newid economaidd a chymdeithasol, technolegau sy'n dod i'r amlwg, newid yn yr hinsawdd, modelau defnydd anghynaliadwy. 

O ddeunyddiau pecynnu newydd i ddysgu peirianyddol, byddwn ni’n edrych ar sut mae ymchwil ddadansoddol ryngwladol heddiw yn helpu rheoleiddwyr i ddeall y system fwyd fyd-eang a’r ffactorau sy’n sbarduno newid. 

 Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfleoedd arbennig i chi:

  • Fod yn rhan o sgyrsiau a sesiynau panel gydag arbenigwyr yn y meysydd diogelwch bwyd, economeg a gwyddorau cymdeithasol eraill ac adrannau gwyddor reoleiddio eraill 
  • Ymchwilio’n ddwfn i ymchwil arloesol gydag academyddion a rheoleiddwyr bwyd o bob cwr o'r byd
  • Cysylltu â rhwydwaith amrywiol ac unigryw o ymarferwyr rheoleiddio bwyd rhyngwladol, ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant 
  • Rhwydweithio gyda chyfoedion, rhannu mewnwelediadau a meithrin cysylltiadau canolog yn y diwydiant

Mae agenda fras ar gael ar wefan ein cynhadledd.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Cofrestrwch nawr i sicrhau eich lle. Mae lleoedd yn gyfyngedig.

10 Mawrth 2020: Yn anffodus rydym ni'n gorfod gohirio'r gynhadledd hon gan nad yw llawer o'n siaradwyr rhyngwladol yn gallu teithio i'r Deyrnas Unedig. Mae diweddariad ar gael yn yr adran newyddion.