Neidio i’r prif gynnwys

Dim ond un wythnos i fynd tan i'n digwyddiadau Symposiwm Gwyddor Gymdeithasol ddechrau

Dyma eich atgoffa i gofrestru ar gyfer y digwyddiadau eleni, yng Nghaerdydd, Llunain a Belfast ym mis Tachwedd.

Bydd y digwyddiadau yn cynnig cyfle gwych i unrhyw un yn y gymuned gwyddorau cymdeithasol wybod sut mae gwyddor gymdeithasol yn llywio llunio polisi go iawn yng nghyd-destun llywodraethol. 

Yn ogystal â dysgu am waith a blaenoriaethau'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), a thrafod syniadau, gallwch chi rwydweithio gydag arbenigwyr o'r byd academaidd, o'r diwydiant a'r maes polisi trwy gydol y digwyddiad. 

Byddwn ni'n arddangos ehangder gwyddor gymdeithasol yn yr Asiantaeth, sy'n cwmpasu'r ymchwil ddiweddaraf ar raglenni blaenllaw yn ogystal â delio â throsedd bwyd yn ogystal â thrafod sut rydym yn cymhwyso methodolegau arloesol a thechnegau newid ymddygiadol. 

Gallwch chi weld yr agenda ar gyfer pob digwyddiad a chofrestru drwy ddilyn y dolenni isod.

Llunain - 5 Tachwedd 2018

Caerdydd - 12 Tachwedd 2018 

Belfast - 13 Tachwedd 2018

Mae lleoedd yn gyfyngedig.