Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Diweddariad 2: Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi cyngor rhagofalus ar ddiogelwch a thrin wyau penodol

England and Wales

Cyngor rhagofalus i ddefnyddwyr sydd wedi prynu sypiau (batches) penodol o wyau Llew Prydain a allai fod wedi'u halogi â salmonela.

Last updated: 11 Tachwedd 2020

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cyhoeddi cyngor rhagofalus i ddefnyddwyr sydd wedi prynu sypiau (batches) penodol o wyau Llew Prydain a allai fod wedi'u halogi â salmonela.

Mae'r diweddariad hwn yn cynnwys y cynhyrchion gwreiddiol a nodwyd a chynhyrchion ychwanegol, sydd i gyd wedi dod o un fferm.

Mae'r rhestr o wyau yr effeithiwyd arnynt wedi'i diweddaru i gynnwys swp pellach a diwygiad i god swp. 

Mae modd adnabod yr wyau yn ôl y cod swp a'r stamp gyda’r dyddiad ‘ar ei orau cyn’ ar y plisgyn wyau.

Mae'r wyau yr effeithir arnynt yn cael eu gwerthu mewn siopau a restrir isod yng Nghymru ac yn Lloegr yn unig, ac maent yn rhan o sypiau 0UK15270, 1UK15270 a 3UK15270.

Manylion y cynnyrch ar gyfer swp 3UK15270

Dyma'r cynhyrchion sydd wedi'u hychwanegu at y rhestr wedi'i diweddaru ar 10 Tachwedd 2020 ac sy'n cael eu gwerthu yn Lloegr yn unig. 

Aldi (rhai siopau) 

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’
Wyau Prydeinig Mawr ‘Merevale’ 10 

O 07 Tachwedd 2020 hyd at, ac yn cynnwys, 01 Rhagfyr 2020

Wyau ‘Everyday Essentials’ 15

O 07 Tachwedd 2020 hyd at, ac yn cynnwys, 01 Rhagfyr 2020

Manylion y cynnyrch ar gyfer swp 0UK15270 

Dyma'r cynhyrchion lle mae'r cod swp wedi'i ddiwygio.

Sainsbury's (rhai siopau)

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’
Wyau Mawr Organig SO 6

27 Hydref 2020
28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
30 Hydref 2020
04 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020

Wyau Organig Canolig SO  6

27 Hydref 2020
28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
30 Hydref 2020
31 Hydref 2020
04 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
14 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Organig Maint Cymysg SO 12

27 Hydref 2020
28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
30 Hydref 2020
31 Hydref 2020
04 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
14 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

 

Manylion y cynnyrch ar gyfer swp 1UK15270 

Sainsbury's (rhai siopau)

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’
Wyau Maes (free range) Canolig gan Sainsbury’s

27 Hydref 2020
28 Hydref 2020
30 Hydref 2020
05 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
10 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
14 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr gan Sainsbury’s 6

28 Hydref 2020
30 Hydref 2020
31 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
04 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
09 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
14 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr Iawn gan Sainsbury’s 6

27 Hydref 2020
28 Hydref 2020
30 Hydref 2020
31 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
04 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
09 Tachwedd 2020
10 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020

Wyau Maes (free range) Canolig gan Sainsbury’s 12

27 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020 
05 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
14 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr gan Sainsbury’s 12

27 Hydref 2020
28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
30 Hydref 2020 
31 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020 
04 Tachwedd 2020 
05 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
09 Tachwedd 2020
10 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
14 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg gan Sainsbury’s 15

28 Hydref 2020
30 Hydref 2020
08 Tachwedd 2020

Wyau Sgubor ‘Basics’ Maint Cymysg gan Sainsbury's 15

01 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg J.James 10 

01 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg gan Sainsbury’s 6

12 Tachwedd 2020
14 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020

Wyau Maes (free range) Canolig gan Sainsbury’s 15

10 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020

Aldi (rhai siopau) 

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’
Wyau Maes Canolig ‘Merevale’ 6

04 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr ‘Merevale’ 12

28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
11 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Canolig ‘Merevale’ 12

28 Hydref 2020
08 Tachwedd 2020
11 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg ‘Merevale’ 15

28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
11 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr ‘Merevale’ 6

28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
19 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr Iawn ‘Merevale’ 6

28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
06 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
11 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
19 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Melynwy Aur Maint Cymysg wedi’u dewis yn arbennig 6

27 Hydref 2020
28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
30 Hydref 2020
31 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
03 Tachwedd 2020
04 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
09 Tachwedd 2020
10 Tachwedd 2020
11 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg ‘British Blue’ wedi’u dewis yn arbennig 6

27 Hydref 2020
29 Hydref 2020
31 Hydref 2020
02 Tachwedd 2020
03 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
10 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020

Asda (rhai siopau)  

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’
Wyau Maes Mawr Asda 12

28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
30 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
19 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Canolig Asda 12

29 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
08 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
19 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg Asda 15

04 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
19 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr Asda 6

28 Hydref 2020
29 Hydref 2020
06 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
13 Tachwedd 2020
19 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Canolig Asda 6

15 Tachwedd 2020
19 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg ‘Fairburn’s Lincolnshire’ 15

01 Tachwedd 2020
03 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
10 Tachwedd 2020
14 Tachwedd 2020

Wyau Maes Melynwy Aur Maint Cymysg Arbennig Iawn 6 04 Tachwedd 2020
Wyau Maes Mawr ‘Fairburn’s Lincolnshire’ 12

27 Hydref 2020
03 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020

Wyau Maes Mawr ‘Fairburn’s Lincolnshire’ 6

27 Hydref 2020
29 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
03 Tachwedd 2020
11 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
18 Tachwedd 2020

Wyau Maes Maint Cymysg ‘British Blue’ Arbennig Iawn 6

27 Hydref 2020
29 Hydref 2020
31 Hydref 2020
02 Tachwedd 2020
04 Tachwedd 2020
06 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
09 Tachwedd 2020
11 Tachwedd 2020

Costco (rhai siopau)

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’
Wyau Maes Mawr ‘Fairburn’s’ 24

08 Tachwedd 2020
15 Tachwedd 2020
20 Tachwedd 2020

Wyau Maes Canolig ‘Fairburn’s’ 24 20 Tachwedd 2020
Wyau Maes Maint Cymysg ‘British Blue’ 15

27 Hydref 2020
29 Hydref 2020
31 Hydref 2020
04 Tachwedd 2020
05 Tachwedd 2020
07 Tachwedd 2020
10 Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020

Morrisons (rhai siopau) 

Cynnyrch Maint y pecyn Dyddiadau ‘ar ei orau cyn’
Wyau Maint Cymysg ‘W.M. Morrison Chippindale’ 15

27 Hydref 2020
01 Tachwedd 2020
17 Tachwedd 2020
19 Tachwedd 2020

Wyau Rhydd Fairburn Wedi'u gwerthu'n rhydd 31 Hydref 2020

Risg i ddefnyddwyr

Efallai y bydd nifer fach iawn o'r wyau uchod wedi'u halogi â salmonela, oherwydd ei fod yn bresennol yn yr amgylchedd. Efallai y bydd wyneb y plisgyn wyau wedi'i halogi. 

Mae'r symptomau a achosir gan salmonela fel arfer yn cynnwys twymyn, dolur rhydd a chrampiau yn yr abdomen.

Ein cyngor i ddefnyddwyr

Fel mesur rhagofalus, cynghorir defnyddwyr i goginio'r wyau a restrir yn y tablau uchod yn drylwyr, mae hyn yn golygu na ddylid bwyta'r melynwy na’r gwynwy yn feddal. Bydd hyn yn cael gwared ar salmonela ac yn osgoi risg o salwch.

Dylai defnyddwyr bob amser ddilyn arferion hylendid a thrin wyau da wrth drin wyau a deunydd pecynnu cysylltiedig, gan gynnwys:

  • storio wyau yn yr oergell nes eu defnyddio
  • defnyddio wyau erbyn y dyddiad ‘ar ei orau cyn’
  • glanhau arwynebau ac offer cegin yn effeithiol ar ôl eu defnyddio, gan gynnwys yr oergell  
  • golchi dwylo'n drylwyr ar ôl trin wyau, gan gynnwys deunydd pecynnu a phlisgyn wyau

Dylai unrhyw un sy'n poeni am symptomau gysylltu â'u meddyg teulu neu wasanaeth y tu allan i oriau yn y lle cyntaf. 

Dylai defnyddwyr sydd am ddychwelyd yr wyau sydd o bosibl wedi’u heffeithio gysylltu â'r siop lle prynwyd yr wyau i gael rhagor o wybodaeth.

Dim ond yr wyau a restrir uchod a werthir yn y siopau yn y tabl sy'n wedi’u heffeithio. Nid effeithir ar unrhyw wyau eraill a werthir gan y manwerthwyr hyn na'r wyau a werthir mewn siopau eraill. Nid oes angen newid eich arferion siopa am wyau na'ch arferion coginio arferol ar gyfer wyau nad ydynt wedi'u rhestru uchod.