Neidio i’r prif gynnwys

Diweddariad ar y Gynhadledd Dadansoddi Rheoleiddio Bwyd Ryngwladol

Yn anffodus, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi gohirio ei chynhadledd ar ddadansoddi rheoleiddio yn Llundain ddiwedd y mis.

Gwnaed y penderfyniad ar ôl i ran fwyaf o siaradywr rhyngwladol y gyhadledd gadanahrau nad ydynt yn gallu teithio i'r Deyrnas Unedig, yn bennaf oherwydd cyfyngiadau teithio sydd ar waith yn eu gwledydd eu hunain mewn ymateb i'r coronafeirws (COVID-19).

Hoffwn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi i'r rheiny sydd wedi cofrestru i gymryd rhan. Bydd dyddiad newydd, ddechrau 2021 fwy na thebyg, yn cael ei gyhoeddi yn fuan.