Neidio i’r prif gynnwys

Ethol Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn Feistr Coleg Sant Ioan Caergrawnt

Mae Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), Heather Hancock, wedi'i hethol yn Feistr newydd Coleg Sant Ioan, Caergrawnt. Bydd Heather yn dechrau yn ei swydd ym mis Hydref y flwyddyn nesaf.

Ers ei phenodi’n Gadeirydd ym mis Ebrill 2016, mae Heather wedi arwain Bwrdd yr ASB a’r adran wrth iddi baratoi i wynebu heriau yn ymwneud ag ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) o’r Undeb Ewropeaidd (UE) ynghyd â gyrru diwygiadau mawr a moderneiddio’r ffordd y caiff bwyd ei reoleiddio.

Meddai Heather:

'Mae'r ASB yn sefydliad gwych i'w arwain a byddaf yn drist i adael. Fodd bynnag, nid wyf yn dechrau yn fy swydd newydd tan fis Hydref y flwyddyn nesaf. Dros y 10 mis nesaf byddaf yn parhau i ganolbwyntio ar y materion allweddol sy'n wynebu'r ASB. Fy mlaenoriaethau yw cwblhau’r gwaith yn ystod cyfnod pontio Brexit, parhau i gyflawni ein huchelgeisiau moderneiddio, ac ymgorffori alergeddau ac anoddefiadau bwyd fel blaenoriaeth hirdymor.'

Meddai Emily Miles, Prif Weithredwr yr ASB:

'Mae Heather yn Gadeirydd rhagorol i’r ASB ac, er ei bod hi’n ddrwg gennyf ei gweld yn gadael, rwy'n falch iawn y byddwn ni’n parhau i elwa ar ei harweinyddiaeth, ei heglurder meddwl a'i hymrwymiad i werthoedd a chenhadaeth yr ASB tan fis Hydref y flwyddyn nesaf.'