Neidio i’r prif gynnwys

Ffeithiau bwyta gartref yn ystod y pandemig

I nodi Diwrnod Diogelwch Bwyd y Byd, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyhoeddi gwiriwr bwyta gartref i fynd i'r afael â chamsyniadau yn ystod y pandemig COVID-19.
5 Mehefin 2020

Ar hyn o bryd, mae llawer ohonom ni’n treulio mwy o amser yn y gegin. Er mwyn nodi Diwrnod Diogelwch Bwyd y Byd eleni (7 Mehefin), rydym ni am eich helpu i reoli'r bwyd yn eich cartref yn ddiogel yn ystod y cyfyngiadau symud a thu hwnt.   

Meddai Peter Quigley, Pennaeth Polisi Diogelwch Cemegol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB): ‘Mae diogelwch bwyd yn berthnasol i bawb. Fel rhan o fy rôl, rwy'n ateb pob math o gwestiynau am ddiogelwch y bwyd yn eich oergelloedd a'ch cypyrddau.'  

'I nodi Diwrnod Diogelwch Bwyd y Byd eleni, rydym ni wedi llunio ambell air o gyngor yn seiliedig ar eich cwestiynau mwyaf cyffredin. Gobeithiwn y bydd ein ffeithiau bwyd gartref yn eich helpu i osgoi taflu bwyd sy’n berffaith iawn i’w fwyta yn ddiangen ac i ddefnyddio cynnwys eich cypyrddau a'ch oergelloedd yn ddiogel.' 
 
Dyma bum awgrym i’ch helpu i ddefnyddio pob tamaid o’ch bwyd:

  • Mae wyau yn ddiogel i'w bwyta am deudyddd ar ôl y dyddiad ‘ar ei orau cyn’, cyn belled â'u bod wedi'u coginio'n drylwyr.  
  • Dylai bwyd mewn tun sydd â tholc  fod yn iawn i’w fwyta, ar yr amod nad yw’r tolc yn ddyfn ac nad oes unrhyw arwyddion amlwg eraill bod y tun wedi'i ddifrodi. Gwnewch yn siŵr nad yw'r tun wedi chwyddo nac yn gollwng. 
  • Gellir bwyta reis dros ben, ond ni ddylid cadw reis yn yr oergell am fwy na diwrnod. Pan fyddwch chi'n ailgynhesu reis, gwiriwch ei fod yn stemio'n boeth drwyddo draw.  
  • Gellir bwyta tatws sydd wedi dechrau egino, ond dylech dorri unrhyw ddarnau sy’n egino i ffwrdd. Dylech dynnu unrhyw ddarnau gwyrdd neu rai sydd wedi pydru cyn eu defnyddio.   
  • Gellir bwyta ffrwythau neu lysiau sydd wedi aeddfedu fymryn, fel moron sydd wedi crychu, bananas brown a mefus sydd ychydig yn feddal. Fel arall, gellir eu defnyddio wrth goginio, wrth bobi neu wrth wneud smwddis.

I gael rhagor o gyngor diogelwch ar reis, wyau, ffrwythau, llysiau, cig a bwyd tun, cymerwch gip ar ein gwiriwr ffeithiau bwyd gartref.