Gwahoddiad agored i gyfarfod y Cyngor Gwyddoniaeth ar 12 Rhagfyr 2018

Mae Cyngor Gwyddoniaeth annibynnol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cynnal ei bedwerydd cyfarfod yn Llundain ddydd Mercher 12 Rhagfyr 2018.
28 Tachwedd 2018

Agenda

Bydd y cyfarfod yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn trafodaeth Bwrdd yr ASB ar adroddiadau Gweithgor y Cyngor ar Allu a Sicrwydd a Risg ac Ansicrwydd Gwyddoniaeth, trafodaethau'r Gweithgor ar risgiau'r system fwyd a sganio gorwelion, a Gweithgor newydd y Cyngor ar ddefnyddio data a thechnoleg ddigidol. 

Manylion y cyfarfod

Dyddiad ac amser: 10.00am dydd Mercher 12 Rhagfyr (cofrestru am 09:45).

Cyfeiriad: Prince Phillip House, 3 Carlton House Terrace, St. James's, Llundain SW1Y 5DG

Dod i'r cyfarfod

Mae mynediad am ddim, ond mae angen trefnu ymlaen llaw.

I drefnu lle, bydd angen i chi e-bostio ysgrifenyddiaeth y Cyngor Gwyddoniaeth ar sciencecouncil@food.gov.uk neu ffonio 07760 170 351. 

Y dyddiad cau ar gyfer trefnu lle yw hanner dydd, ddydd Mawrth 11 Rhagfyr.

Mae manylion y cyfarfodydd sydd i ddod, gan gynnwys agendâu, papurau a chofnodion yn cael eu cyhoeddi ar Wefan y Cyngor Gwyddoniaeth.