Gwahoddiad agored i gyfarfod y Cyngor Gwyddoniaeth ar 12 Rhagfyr 2018

Mae Cyngor Gwyddoniaeth annibynnol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cynnal ei bedwerydd cyfarfod yn Llundain ddydd Mercher 12 Rhagfyr 2018.

Agenda

Bydd y cyfarfod yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn trafodaeth Bwrdd yr ASB ar adroddiadau Gweithgor y Cyngor ar Allu a Sicrwydd a Risg ac Ansicrwydd Gwyddoniaeth, trafodaethau'r Gweithgor ar risgiau'r system fwyd a sganio gorwelion, a Gweithgor newydd y Cyngor ar ddefnyddio data a thechnoleg ddigidol. 

Manylion y cyfarfod

Dyddiad ac amser: 10.00am dydd Mercher 12 Rhagfyr (cofrestru am 09:45).

Cyfeiriad: Prince Phillip House, 3 Carlton House Terrace, St. James's, Llundain SW1Y 5DG

Dod i'r cyfarfod

Mae mynediad am ddim, ond mae angen trefnu ymlaen llaw.

I drefnu lle, bydd angen i chi e-bostio ysgrifenyddiaeth y Cyngor Gwyddoniaeth ar sciencecouncil@food.gov.uk neu ffonio 07760 170 351. 

Y dyddiad cau ar gyfer trefnu lle yw hanner dydd, ddydd Mawrth 11 Rhagfyr.

Mae manylion y cyfarfodydd sydd i ddod, gan gynnwys agendâu, papurau a chofnodion yn cael eu cyhoeddi ar Wefan y Cyngor Gwyddoniaeth.