Neidio i’r prif gynnwys

Lansio blog newydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Heddiw rydym ni wedi lansio blog swyddogol yr Asiantaeth Safonau Bwyd
29 Mehefin 2020

Yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), credwn y dylai pawb allu ymddiried yn y bwyd y maent yn ei fwyta. Mae ein blog newydd yn ymwneud â sut rydym ni’n gweithio i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr mewn perthynas â bwyd.
Bydd ein huwch-arweinwyr, ein rheolwyr a’n staff yn defnyddio'r blog i siarad am:

  • yr hyn rydym ni’n ei ystyried yn yr ASB
  • sut rydym ni’n rhoi hynny ar waith
  • yr hyn rydym ni’n ei ddysgu 

Byddwn ni hefyd yn defnyddio'r blog i gydnabod gwaith partneriaid sy'n chwarae eu rhan i sicrhau bod bwyd yn ddiogel ac yn cyd-fynd â’r hyn sydd ar y label.
Mae'r blog yn lansio gydag:

  • Adroddiad terfynol y Prif Gynghorydd Gwyddonol lle mae'r Athro Guy Poppy yn myfyrio ar ei chwe blynedd fel ein Prif Gynghorydd Gwyddonol
  • Golwg ar Ein Ffyrdd Ni o Weithio – mewnwelediad i'n diwylliant gweithio hyblyg
  • Y bobl sy'n diogelu eich plât – cyflwyniad cyflym i bwy ydym ni

Rydym ni’n edrych ymlaen at ddiweddaru'r blog a rhannu ein gwaith gyda chi.

Gallwch chi danysgrifio i gael diweddariadau e-bost pryd bynnag y bydd y blog hwn yn cael ei ddiweddaru.