Neidio i’r prif gynnwys

Papurau cyfarfod Bwrdd yr ASB wedi’u cyhoeddi ar gyfer Mawrth 2020

Mae’r agenda a’r papurau ar gyfer cyfarfod mis Mawrth y Bwrdd wedi’u cyhoeddi.

Caiff y cyfarfod ei gynnal yn Llundain ddydd Mercher 11 Mawrth 2020. Bydd yn dechrau am 9:00am dan arweiniad Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), Heather Hancock. Gallwch gofrestru i fod yn bresennol neu i wylio ar-lein.

Mae’r agenda’n cynnwys:

  • Diweddariad ar yr hyn mae’r ASB wedi’i wneud ers i’r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ddiwedd mis Ionawr a pha heriau rydym ni’n eu hwynebu dros y misoedd nesaf
  • Cadarnhad o gynllun busnes 2020/21, gan gynnwys dewisiadau anodd wrth flaenoriaethu i fodloni cyfyngiadau ariannol
  • Adroddiad ffurfiol i’r Bwrdd gan gadeirydd annibynnol y Cyngor Gwyddoniaeth.

Gellir dod o hyd i agenda lawn a’r papurau cyhoeddedig yn adran cyfarfodydd y Bwrdd ein gwefan

Sut i gofrestru ar gyfer cyfarfod agored y Bwrdd

Bydd cyfarfod mis Mawrth y Bwrdd yn cael ei gynnal yn Clive House, 70 Petty France, Llundain, SW1H 9EX.

Mae modd i chi fod yn bresennol yng nghyfarfod y Bwrdd. I wneud hyn, ewch i’n safle cofrestru. Oherwydd y gall lleoedd fod yn gyfyngedig, arhoswch tan i chi gael cadarnhad swyddogol o’ch cofrestriad cyn gwneud unrhyw drefniadau i fod yn bresennol.

Os na allwch fod yn bresennol, gallwch hefyd gofrestru ar yr un safle i wylio’r cyfarfod yn fyw ar-lein.

Os oes angen cymorth arnoch i gofrestru, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01772 767731
E-bost: fsaboardmeetings@glasgows.co.uk