Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Penodi Aelod Bwrdd dros Gymru

Mae Peter Price wedi'i benodi fel Aelod Bwrdd yr Asiantaeth dros Gymru a Chadeirydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Last updated: 11 Medi 2020

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi penodiad newydd i’w Bwrdd. Bydd Peter Price yn gwasanaethu fel Aelod o’r Bwrdd dros Gymru, ac yn Gadeirydd ar Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, am dymor o dair blynedd a ddaw i ben yn 2023.

Meddai Heather Hancock, Cadeirydd yr ASB:

“Mae’n bleser croesawu Peter i Fwrdd yr ASB. Mae ganddo ystod eang o wybodaeth a phrofiad, ac edrychaf ymlaen at weithio gydag ef wrth i ni barhau i ddiogelu buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd.”

Mae Peter wedi mwynhau gyrfa yn y gyfraith ac yn Senedd Ewrop, gan symud ymlaen i bortffolio o rolau anweithredol, ymgynghori a barnwrol. Mae wedi cael sawl rôl yn y gorffennol fel Cyfarwyddwr Anweithredol: gan gynnwys gyda Bureau Veritas Quality International Limited (BVQI), Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. Ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu fel Cadeirydd Bwrdd Llywodraethu Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol Jersey. Mae wedi ymrwymo ers peth amser i sicrhau effeithiolrwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus, ac mae ganddo wybodaeth helaeth am gyrff cyhoeddus a thrydydd sector Cymru.