Neidio i’r prif gynnwys

Penodi aelodau newydd i Bwyllgorau Cynghori Gwyddonol estynedig

Mae Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) Heather Hancock wedi cyhoeddi bod yr ASB wedi penodi 35 o aelodau annibynnol i’w Phwyllgorau Cynghori Gwyddonol.

Mae'r Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol yn cynghori ar ddatblygu materion polisi sydd â goblygiadau mawr i iechyd y cyhoedd ac yn sicrhau bod penderfyniadau polisi yn seiliedig ar y wyddoniaeth a'r dystiolaeth ddiweddaraf.

Meddai Heather Hancock:

'Rydym ni wedi penodi tîm amlddisgyblaethol o arbenigwyr nodedig ag enw da yn rhyngwladol i sicrhau ein bod ni'n defnyddio'r wyddoniaeth gywir, o'r ffynonellau cywir, ac yn edrych ar bob dimensiwn gwyddonol i'r cwestiwn o'n blaenau.

‘Wrth i ni symud i'r cyfnod hwn o newid sylweddol, gall y cyhoedd fod yn hyderus bod unrhyw benderfyniadau a wneir a chyngor a gyhoeddir gan yr ASB yn deillio o sylfaen wyddonol a thystiolaeth gadarn.’ 

Meddai'r Athro Guy Poppy, Prif Gynghorydd Gwyddonol yr ASB:

‘Yn fwy nag erioed, mae ein Pwyllgorau Cynghori Gwyddonol yn hanfodol i wyddoniaeth yn yr ASB. Roedd hon yn ymgyrch recriwtio heb ei thebyg i gryfhau gallu gwyddoniaeth cadarn yr ASB. Bydd gwaith ein holl aelodau yn cael effaith gadarnhaol ar bolisi bwyd yn y wlad hon.’ 

Daw'r 35 aelod newydd o'r Deyrnas Unedig (DU), Iwerddon, Ffrainc a'r Swistir.

Penodiadau newydd

Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Bwyd Microbiolegol (ACMSF)

 • Dr Wayne Anderson, Awdurdod Diogelwch Bwyd Iwerddon
 • Martin Briggs, GLW Feeds
 • Yr Athro Francis Butler, Coleg Prifysgol Dulyn
 • Dr Edward Fox, Prifysgol Northumbria
 • Dr Jane Gibbens, Epidemiolegydd milfeddygol ymgynghorol

Pwyllgor Cynghori ar Fwydydd a Phrosesau Newydd (ACNFP)

 • Dr Mark Berry, wedi ymddeol
 • Yr Athro Harry McArdle, Sefydliad Ymchwil Rowett, Prifysgol Aberdeen
 • Yr Athro Paul Fraser, Ysgol Gwyddorau Biolegol ym Mhrifysgol Royal Holloway
 • Yr Athro Huw Jones, Prifysgol Aberystwyth
 • Yr Athro Clare Mills, Ysgol Meddygaeth Drawsfudol, Prifysgol Manceinion
 • Dr Maureen Wakefield, Fera

Pwyllgor ar Wenwyndra (COT)

 • Stuart Adams, Waters Corporation
 • Dr Emma Bradley, Fera
 • Dr Allain Bueno, Prifysgol Caerwrangon
 • Yr Athro Katrina Campbell, Prifysgol Queens, Belfast
 • Yr Athro Qasim Chaudry, Prifysgol Caer
 • Dr Gill Clare, Ymgynghorydd Annibynnol
 • Dr Stella Cochrane, Unilever
 • Dr Sibylle Ermler, Prifysgol Brunel
 • Dr Natalia Falagan, Prifysgol Cranfield
 • Dr Garry Hutchison, Prifysgol Napier Caeredin
 • Yr Athro Nicholas Jonsson, Prifysgol Glasgow
 • Dr Gunter Kuhnle, Prifysgol Reading
 • Dr Claude Lambre, Sefydliad Iechyd ac Ymchwil Meddygol Ffrainc
 • Dr David Lovell, Ysgol Feddygol St George, Prifysgol Llundain
 • Susan MacDonald, Fera
 • Dr Olwenn Martin, Prifysgol Brunel
 • Dr Mac Provan, ymgynghorydd annibynnol
 • Dr Martin Rose, Prifysgol Manceinion
 • Dr Michael Routledge, Ysgol Feddygaeth yn Leeds
 • Dr Cheryl Scudamore, Gwasanaethau Milfeddygol Abbey/Labordai NationWide
 • Dr Natalie Thatcher, Mondelēz International
 • Dr Michael Walker, Swyddfa Cemegydd y Llywodraeth
 • Yr Athro John Wallace, Prifysgol Aberdeen
 • Yr Athro Maged Younes, Arbenigwr Rhyngwladol Annibynnol 

Ailbenodiadau

Pwyllgor ar Wenwyndra 

 • Rene Crevel, Canolfan Diogelwch a Sicrwydd Amgylcheddol Unilever – ailbenodi am dair blynedd.
 • Dr Caroline Harris, Canolfan Gwyddorau Iechyd ar gyfer Rheoleiddio Cemegol a Diogelwch Bwyd – ailbenodi am dair blynedd.
 • Dr John Thompson, Ffarmacoleg Glinigol yng Ngholeg Meddygaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd – ailbenodi am flwyddyn.

Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Bwyd Microbiolegol 

 • Dr Goutam (Bob) Adak, wedi ymddeol 
 • Dr Roy Betts, Campben BRI 
 • Emma Hill, CHO & Co Catering Group Ltd
 • Yr Athro Miren Iturriza-Gómara, Prifysgol Lerpwl
 • Alec Kyriakides, J Sainsbury's Plc
 • Heather Lawson, Bwrdeistref Frenhinol Greenwich
 • Dr Gwen Lowe, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus

Cydbwyllgorau Arbenigol

Mae'r ASB hefyd wedi creu Grwpiau Arbenigol ar y Cyd, a fydd yn cynnwys aelodau o'r holl bwyllgorau uchod. Byddant yn gyfrifol am wneud asesiadau risg arbenigol ar gyfer cynhyrchion a reoleiddir, yn ogystal â goruchwylio a darparu sicrwydd ar gyfer y broses asesu risg ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Dyma'r tri grŵp: 

 • Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Ddeunyddiau sy'n Dod i Gysylltiad â Bwyd, gan gefnogi'r Pwyllgor ar Wenwyndra a'r Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Bwyd Microbiolegol. Mae'n asesu ac yn cynghori'r pwyllgorau ar ddiogelwch deunyddiau sy'n dod i gysylltiad â bwyd wrth ei gynhyrchu, ei brosesu, ei storio, ei baratoi a'i weini.
 • Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Ychwanegion, Ensymau a Chynhyrchion Eraill a Reoleiddir, gan gefnogi'r Pwyllgor ar Wenwyndra a'r Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Bwyd Microbiolegol. Mae'n asesu ac yn cynghori'r pwyllgorau ar ddiogelwch ychwanegion bwyd, ensymau a chynhyrchion eraill a reoleiddir fel cyflasynnau. 
 • Grŵp Arbenigol ar y Cyd ar Fwyd Anifeiliaid ac Ychwanegion Bwyd Anifeiliaid, yn cefnogi'r Pwyllgor ar Wenwyndra a'r Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Bwyd Microbiolegol. Mae'n asesu ac yn cynghori'r pwyllgorau ar ddiogelwch ychwanegion bwyd anifeiliaid a sylweddau a ddefnyddir mewn bwyd anifeiliaid ar gyfer anifeiliaid  a phobl sy'n bwyta cynnyrch sy’n dod o anifeiliaid. 

Cynhaliwyd yr ymarfer recriwtio trwy gystadleuaeth agored. Penodwyd aelodau newydd am gyfnodau cychwynnol o dair blynedd, gyda'r posibilrwydd o gael eu hailbenodi.