Neidio i’r prif gynnwys

Penodi Dr Ruth Hussey yn Gadeirydd dros dro am ddau fis arall

Mae Dr Ruth Hussey CB, OBE, DL wedi’i phenodi yn Gadeirydd dros dro ar Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) am ddau fis pellach o 1 Mai 2021 am hyd at 30 Mehefin 2021, er mwyn caniatáu ar gyfer y broses o recriwtio’r Cadeirydd newydd.
Ruth Hussey

Bydd y penodiad yn cynnwys ymrwymiad amser o 3 diwrnod yr wythnos. Bydd y gydnabyddiaeth am y rôl ar gyfradd o £70,000 y flwyddyn.

Gwneir y penodiad hwn yn unol â Chod Llywodraethu Penodiadau Cyhoeddus Swyddfa'r Cabinet. Y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus sy'n rheoleiddio penodiadau cyhoeddus yn erbyn gofynion y Cod Llywodraethu.

Yn unol â'r Cod, mae'n ofynnol i weithgarwch y sawl a benodir (os caiff gweithgarwch o’r fath ei ddatgan) gael ei wneud yn gyhoeddus. Nid yw Ruth wedi datgan unrhyw weithgarwch gwleidyddol.

Ar 22 Ebrill, cafodd yr Athro Susan Jebb ei henwi fel ymgeisydd a ffefrir y Llywodraeth ar gyfer swydd Cadeirydd yr ASB.

Dyma gyhoeddiad tebyg gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol