Neidio i’r prif gynnwys

Penodi Dr Ruth Hussey yn Gadeirydd dros dro ar Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Mae Dr Ruth Hussey CB, OBE, DL wedi’i phenodi yn Gadeirydd dros dro ar Fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) o 1 Chwefror 2021 am hyd at 3 mis, tra’n bod ni’n recriwtio’r Cadeirydd newydd.

Bydd Ruth yn cymryd yr awenau oddi wrth Heather Hancock, a fydd yn rhoi’r gorau i’w swydd fel Cadeirydd ddiwedd mis Ionawr 2021, ar ôl cael ei hethol yn feistr Coleg Sant Ioan, Caergrawnt. Roedd Heather yn gadeirydd yn Is-Gadeirydd o fis Hydref 2015 cyn ei phenodi fel Cadeirydd y Bwrdd ym mis Ebrill 2016.

Meddai Ruth Hussey:

“Rwy’n falch iawn o allu camu i’r rôl newydd hon. Mae'r ASB yn sefydliad blaengar ac effeithiol sy'n gweithio mewn ffordd dryloyw sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Wrth i’r system fwyd barhau i esblygu, byddaf yn ymdrechu i sicrhau bod diogelwch bwyd ac iechyd y cyhoedd yn parhau i gael eu diogelu yn hyderus. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda fy nghyd-aelodau’ Bwrdd i barhau i ddiogelu buddiannau defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. ”

Roedd Ruth yn Aelod Bwrdd yr ASB dros Gymru ac yn Gadeirydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru o 2016 nes iddi gael ei phenodi’n Ddirprwy Gadeirydd yr ASB ym mis Gorffennaf y llynedd. Yn ogystal â’i gwaith i’r ASB, mae Ruth wedi cael gyrfa lwyddiannus ym maes Iechyd y Cyhoedd, gan arwain at ei rôl fel Prif Swyddog Meddygol Cymru. Cyn hynny, bu’n gweithio ym maes iechyd y cyhoedd lleol a rhanbarthol yn Lloegr ac roedd yn rhan o Dîm Pontio Iechyd y Cyhoedd yn yr Adran Iechyd, Whitehall.

Mae Gweinidogion wrthi’n penodi Cadeirydd parhaol i Fwrdd yr ASB. Mae'r broses ymgeisio yn cau hanner dydd ar 25 Ionawr.