Neidio i’r prif gynnwys

Penodi i Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Penodol i Cymru
Mae'n bleser gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gyhoeddi ei bod wedi penodi dau aelod newydd i Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC).

Mae'n bleser gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gyhoeddi ei bod wedi penodi dau aelod newydd i Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC).

Cafodd Dr Philip Hollington a Mrs Rebecca Lyne-Pirkis eu penodi i'r Pwyllgor gan Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, am gyfnod o dair blynedd o 15 Hydref 2018 ymlaen. 

Caiff y Pwyllgor Cynghori hwn ei gadeirio gan Dr Ruth Hussey, aelod o Fwrdd yr ASB dros Gymru, a benodir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig (DU) a Llywodraeth Cymru. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys arbenigwyr annibynnol a gaiff eu dewis am eu profiad a'u gwybodaeth ymarferol o feysydd megis gorfodi, y diwydiant bwyd, amaethyddiaeth, gwyddoniaeth sy'n gysylltiedig â bwyd a buddiannau defnyddwyr. 

Meddai Dr Hussey: ‘Mae'n newyddion gwych bod Dr Philip Hollington a Mrs Rebecca Lyne-Pirkis wedi'u penodi. Bydd profiad Phil yn y diwydiant bwyd-amaeth yn gaffaeliad gwych i'r Pwyllgor, a bydd Beca yn dod â chyfoeth o brofiad mewn ymgysylltu â busnesau bach a defnyddwyr. Bydd y ddau yn gwella gallu'r Pwyllgor i gynghori'r ASB ar faterion bwyd sy'n ymwneud â Chymru. 

Mae rhagor o wybodaeth am waith Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru a bywgraffiadau'r aelodau newydd i'w gweld yma.