Neidio i’r prif gynnwys

Rydym ni'n ceisio eich barn ar labelu alergenau

Sut y gellir gwella gwybodaeth am alergenau ar labeli? Rhowch wybod beth yw eich barn chi mewn ymgynghoriad newydd ar gynlluniau i wella cyfreithiau labelu alergenau ar draws y Deyrnas Unedig.
25 Ionawr 2019

Mae'r ymgynghoriad sy'n lansio heddiw ar agor o 25 Ionawr am naw wythnos.

Y prif fater yw'r rheol ynglŷn â bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol lle nad oes yn rhaid i'r bwyd gael gwybodaeth am alergenau ar hyn o bryd. Gallai defnyddwyr gymryd yn ganiataol, os nad oes gwybodaeth am alergenau ar ddeunydd pecynnu bwyd, bod hynny'n golygu nad yw'r bwyd yn cynnwys alergenau, ac efallai nid dyma'r gwirionedd. 

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn gweithio gyda Defra, Safonau Bwyd yr Alban a'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn yr adolygiad hwn.

Dywedodd Cadeirydd yr ASB, Heather Hancock:

“Mae'n bwysig iawn bod pobl yn manteisio ar y cyfle hwn i ddweud eu dweud, yn enwedig y rhai sy'n byw ag alergeddau neu anoddefiadau bwyd. Mae labelu alergenau yn glir, yn gywir ac yn weladwy yn hanfodol er mwyn diogelu'r miloedd o bobl sydd mewn perygl o gael adweithiau alergaidd, wrth brynu eu brechdanau, salad neu fyrbryd bob dydd i'w bwyta'n sydyn. Mae gan fusnesau bwyd ddyletswydd i ddiogelu pobl ag alergeddau bwyd ac rydym ni'n croesawu'r cynnydd go iawn y mae llawer wedi'i wneud.   

Mae'r adolygiad hwn yn ystyried a ddylai busnesau wneud mwy i ddiogelu eu cwsmeriaid. Rydym ni i gyd yn haeddu bwyd y gallwn ni ymddiried ynddo, ac rwyf yn annog pawb i godi eu lleisiau.”

Cynhelir gweithdai rhanddeiliaid yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ystod y cyfnodau ymgynghori, i gasglu gwybodaeth ychwanegol i gyfrannu at yr adroddiad terfynol.

Edrychwch ar dudalen yr ymgynghoriad.

ASB yn Esbonio

Mae 'bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol' yn cyfeirio at unrhyw fwyd sydd wedi'i becynnu yn yr un lle y caiff y bwyd ei werthu, er enghraifft brechdan neu salad wedi'u pecynnu ymlaen llaw wedi'u gwneud gan y staff yn gynharach y diwrnod hwnnw a'i roi ar y silff i'w werthu.  Ar hyn o bryd, nid oes rhaid i'r bwyd yma gael labeli a gwybodaeth am alergenau, gan fod disgwyl i'r cwsmer siarad â'r person a wnaeth y cynnyrch neu ei becynnu i gael yr wybodaeth hon.