Neidio i’r prif gynnwys

Yr ASB yn croesawu dedfryd mewn achos DNP

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu’r newyddion bod dyn a werthodd DNP yn anghyfreithlon i'w gymryd gan bobl wedi’i ddedfrydu i garchar.
11 Mawrth 2020

Dedfrydwyd Bernard Rebelo heddiw i saith mlynedd yn y carchar ar ôl ei gael yn euog o ddynladdiad esgeulustod difrifol. Gwerthodd DNP tocsig i Eloise Parry, gan honni ar gam ac yn anghyfreithlon ei fod yn gynnyrch colli pwysau. Bu farw Ms Parry, myfyriwr ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr, ym mis Ebrill 2015 ar ôl cymryd capsiwlau DNP. 

Sbardunodd  Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr ASB ei hymchwiliad i Rebelo cyn gweithio gyda Chyngor Harrow, a aeth â'r ymchwiliad yn ei flaen fel yr awdurdod lleol cymwys.  

Hwn oedd yr eildro i Rebelo ei gael yn euog o’r cyhuddiadau hyn ar ôl i’r Llys Apêl  anfon ei euogfarn gyntaf am ail dreial. 

Meddai Reg Bevan, Dirprwy Bennaeth Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr ASB:

'Rydym ni’n croesawu’r dyfarniad a’r ddedfryd ac rydym ni am gydnabod y gwaith gwych a wnaeth Cyngor Harrow wrth sicrhau’r euogfarn hon.  

Mae DNP yn gemegyn sy’n lladd ac rydym ni wedi gweld y canlyniadau dinistriol y mae ei gymryd yn eu cael. Mae'n anfaddeuol ei werthu i'w gymryd gan bobl a byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid i fynd ar drywydd y rhai sy'n ceisio elwa o'i farchnata fel cynnyrch colli pwysau.'

Beth yw DNP?

Mae 2,4-dinitrophenol (DNP) yn gemegyn tocsig iawn sy'n wenwynig i bobl ac yn gallu achosi marwolaeth, yn ogystal â sgil-effeithiau corfforol difrifol eraill. Weithiau caiff ei farchnata'n anghyfreithlon fel cymhorthydd colli pwysau. 

Gall effeithiau DNP fod yn drychinebus ac achosi niwed difrifol i iechyd. Mae cymryd DNP wedi arwain at nifer sylweddol o farwolaethau yn y DU.