Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Yr ASB yn cyhoeddi canllawiau alergenau wedi'u diweddaru i adlewyrchu newidiadau i gyfreithiau labelu

Diweddaru canllawiau technegol yn dilyn newidiadau i labelu alergenau bwyd a ddaw i rym o 1 Hydref 2021

Last updated: 18 Mehefin 2020

Heddiw mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi canllawiau technegol wedi'u diweddaru ar gyfer labelu alergenau yn dilyn newidiadau ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol. Mae'r newidiadau hyn yn ategu'r rheolau labelu presennol ar ddarparu gwybodaeth am alergenau i ddefnyddwyr.

Bydd y newidiadau, sydd bellach wedi'u hymgorffori mewn deddfwriaeth yng Nghymru, yn Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon, yn dod i rym o 1 Hydref 2021.

Mae'r canllawiau technegol wedi'u diweddaru bellach yn adlewyrchu'r newidiadau deddfwriaethol a bydd yn helpu busnesau ac awdurdodau gorfodi i ddeall y gofynion newydd. 

Cyflwynwyd y newidiadau ar ôl ymgynghoriad cynharach ledled y Deyrnas Unedig yn dilyn marwolaeth Natasha Ednan-Laperouse a oedd yn ei harddegau o ganlyniad i adwaith alergaidd i sesame mewn baguette yr oedd wedi'i fwyta. 

Mae'r gofynion newydd ond yn berthnasol fwyd sydd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol, sy'n cael ei becynnu ar y safle gan fusnes cyn i gwsmer ei ddewis neu ei archebu o'r un safle. 

Mae'n golygu y bydd yn ofynnol i fwyd sydd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol gael label gyda rhestr o gynhwysion gan bwysleisio ar y rhestr yr alergenau sydd wedi’u cynnwys. Mae hyn yn golygu bod y ffordd y mae gwybodaeth am alergenau yn cael ei darparu yn unol â bwyd arall wedi’i becynnu, gan leihau dryswch defnyddwyr. 

Bydd yr ASB yn ymgysylltu â’r diwydiant ac awdurdodau gorfodi dros y misoedd nesaf i godi ymwybyddiaeth ymhlith busnesau wrth iddynt weithio tuag at weithredu'r gofynion newydd a ddaw i rym yn ddiweddarach y flwyddyn nesaf. 

Meddai Prif Weithredwr yr ASB, Emily Miles:

‘Gall labelu cyson a chywir achub bywydau’r rhai hynny sy’n byw ag alergedd bwyd neu orsensitifrwydd i fwyd. Mae'r mesurau newydd hyn yn hanfodol gan eu bod yn darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr sydd â gorsensitifrwydd i fwyd mewn ffordd sy’n gyfarwydd a chyfleus iddynt.

‘Mae angen i fusnesau bwyd ac awdurdodau gorfodi fod yn barod ar gyfer y rheolau a ddaw i rym ym mis Hydref 2021 a bydd y canllawiau technegol wedi’u diweddaru yn eu helpu i wneud hyn.’

Nodiadau

Heddiw (18 Mehefin 2020) rydym ni wedi cyhoeddi'r Canllawiau Technegol wedi'u Diweddaru ar Labelu Alergenau Bwyd a Gofynion Gwybodaeth

Rydym ni hefyd wedi cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad a gynhaliwyd rhwng 23 Ionawr a 6 Mawrth. Cawsom fwy na 70 o ymatebion gan ystod eang o fusnesau, cyrff y diwydiant a sefydliadau alergeddau.

Rydym ni wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth am newidiadau i labelu bwyd wedi'u pecynnu ymlaen llaw i'w gwerthu'n uniongyrchol