Neidio i’r prif gynnwys
English Cymraeg
news

Yr ASB yn cyhoeddi canllawiau ar gyfer busnesau bwyd ar coronafeirws (COVID-19)

Cyngor i fusnesau bwyd mewn ymateb i’r achos o coronafeirws (COVID-19) yn y Deyrnas Unedig.

Last updated: 26 Mawrth 2020

Heddiw, cyhoeddodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ganllawiau i gynorthwyo busnesau bwyd i ymateb i’r achos o coronafeirws (COVID-19).

Mae’r canllawiau newydd wedi’u datblygu gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ac yn cwmpasu ystod o feysydd gan gynnwys arfer hylendid da, rheoli salwch gweithwyr, a phellter cymdeithasol ar gyfer gwahanol leoliadau busnesau bwyd.

Mae’n annhebygol iawn y gall pobl ddal COVID-19 o fwyd. Mae COVID-19 yn salwch anadlol (respiratory) ac nid yw’n hysbys ei fod yn cael ei drosglwyddo drwy fwyd neu drwy ddeunydd pecynnu bwyd.

Mae’r ASB yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd i sicrhau bod busnesau’n gwybod beth yw eu cyfrifoldebau a pha gamau mae angen iddynt eu cymryd i gynnal safonau diogelwch a diogelu staff yn ystod yr achos hwn.

Gellir dod o hyd i’r canllawiau ar GOV.UK