Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd i gynnal gweminarau dadansoddi risg ac awdurdodi bwyd yn y Deyrnas Unedig

Gallwch chi nawr gofrestru ar gyfer ein gweminarau am ddim ym mis Tachwedd ar ddadansoddi risg ac awdurdodi sylweddau mewn bwyd a bwyd anifeiliaid yn y Deyrnas Unedig (DU) ar ôl y Cyfnod Pontio

O 1 Ionawr 2021, bydd prosesau newydd ar waith i ddarparu cyngor risg diogelwch bwyd yn y DU. Mae hyn yn cynnwys y ffordd y mae rhai bwydydd a chynhyrchion bwyd anifeiliaid yn cael eu hawdurdodi ar gyfer marchnad y DU.

Bydd hyn yn effeithio'n arbennig ar y rhai sydd am wneud cais am awdurdodi cynhyrchion wedi’u rheoleiddio fel ychwanegion bwyd a bwyd anifeiliaid, cyflasynnau, bwydydd wedi'u haddasu'n enetig neu ddeunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd. 

Dywedodd Phil Flaherty, Pennaeth Uned Dadansoddi Risg a Pholisi Masnach yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB):

‘O 1 Ionawr 2021 bydd yr ASB a Safonau Bwyd yr Alban yn etifeddu’r cyfrifoldeb dros ddadansoddi risg gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) a'r Comisiwn Ewropeaidd. Bydd yr ASB a Safonau Bwyd yr Alban yn gwneud argymhellion i Weinidogion ar b’un a ddylid awdurdodi rhai cynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid, yn ogystal ag unrhyw gynhyrchion neu brosesau newydd ar gyfer marchnad y DU lle mae hyn yn ofynnol yn ôl deddfwriaeth. 

‘Bydd y gweminarau hyn yn egluro sut y bydd y broses dadansoddi risg yn gweithredu a beth fydd angen i fusnesau ei wneud i wneud er mwyn gwneud cais i awdurdodi cynnyrch sydd wedi’i reoleiddio yn y DU o 2021 ymlaen.'   

Gall y rhai sydd â diddordeb yn y maes hwn gofrestru ar gyfer un o ddau ddyddiad:

  • Dydd Iau 12 Tachwedd 2020 (9.30-11.00 GMT)
  • Dydd Llun 16 Tachwedd 2020 (14.00-15.30 GMT) 

Mae rhaglen lawn ar gael ar ein safle cofrestru.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Cofrestrwch nawr i warantu eich lle.