Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn annog pobl ifanc i 'Godi Llais Dros Alergeddau'

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi lansio ymgyrch heddiw yn cynghori oedolion ifanc i godi llais am eu halergeddau bwyd bob tro wrth archebu tecawê.

Mae ymchwil yn dangos bod plant a phobl ifanc mewn risg uwch o brofi adweithiau alergedd bwyd. Ac er bod llawer yn hyderus am reoli eu halergedd bwyd yn gyffredinol, maent yn llai tebygol o ddweud wrth gaffi neu fwyty am eu halergedd, yn enwedig os ydynt wedi bwyta pryd yno o'r blaen. 

Meddai Rebecca Sudworth, Cyfarwyddwr Polisi yr Asiantaeth Safonau Bwyd:  

'Mae ein hymchwil wedi datgelu bod pobl ifanc yn cael tecawê yn amlach na chyn y cyfnod clo.  Gan fod archebu tecawê yn dod yn fwyfwy poblogaidd, mae'n hanfodol bod pobl ifanc sydd ag alergeddau bwyd a'u ffrindiau'n cofio siarad â'r bwyty bob tro maen nhw'n archebu bwyd. Hyd yn oed os yw'n bryd maen nhw wedi'i fwyta o'r blaen, oherwydd mae cynhwysion, ryseitiau a staff yn gallu newid.  

'Os oes gennych chi, eich ffrindiau neu'ch teulu alergedd bwyd, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o alergeddau bob tro. Dyna pam rydym ni'n atgoffa pobl i fod yn ymwybodol o alergeddau a chofio holi, hyd yn oed wrth archebu'r pryd o fwyd arferol.'  

Mae'r ASB hefyd yn cynghori pobl ifanc i beidio â dibynnu yn unig ar wybodaeth am alergenau a ddarperir ar-lein neu drwy wasanaethau negeseuon mewn apiau. Yn lle hynny, dylent ffonio'r busnes bwyd yn uniongyrchol i sicrhau bod yr unigolyn sy'n cymryd yr archeb yn deall ei alergedd bwyd yn llawn. 
 
Mae'r ASB yn gweithio gyda dylanwadwyr ar Instagram a TikTok a fydd yn hyrwyddo’r ymgyrch #CodiLlaisDrosAlergeddau i'w dilynwyr. Mae gan yr ymgyrch gefnogaeth hefyd gan fusnesau dosbarthu bwyd fel Just Eat ac Uber Eats. 

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Codi Llais Dros Alergeddau a chyngor i bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc sydd ag alergedd bwyd ar ein gwefan.