Neidio i’r prif gynnwys

Yr Asiantaeth yn croesawu dedfryd mewn achos DNP yn yr Unol Daleithiau

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn croesawu’r newyddion am ddyn yn yr Unol Daleithiau (UD) sydd wedi’i ddedfrydu i garchar am werthu DNP yn anghyfreithlon, gan arwain at farwolaethau tri o bobl.

Ar 5 Chwefror 2020, dedfrydwyd Barry Clint Wright i saith mlynedd yn y carchar gan lys yn yr UD ar ôl pledio’n euog i droseddau o werthu DNP fel cyffur anghyfreithlon o dan gyfraith yr UD. 

Bu farw tri o bobl ar ôl prynu DNP gan Wright, gan gynnwys Vaidotas Gerbutavicius a fu farw yn Llundain ym mis Mawrth 2018. 
 
Rhannodd Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr ASB wybodaeth â Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA) er mwyn helpu i sicrhau'r gollfarn. 

Meddai Darren Davies, Pennaeth Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr ASB:

'Mae DNP yn gemegyn diwydiannol peryglus, gwenwynig iawn ac mae'n anghyfrifol ac yn anfaddeuol ei werthu i'w fwyta gan bobl. Roeddem ni’n falch o weithio’n agos gyda FDA yr UD i sicrhau’r gollfarn hon a gobeithiwn y bydd y ddedfryd a’r canlyniadau real iawn yn atal eraill rhag gwerthu’r sylwedd peryglus hwn.'

Beth yw DNP?

Mae 2,4-dinitrophenol (DNP) yn gemegyn diwydiannol tocsig iawn sy'n wenwynig i bobl ac yn gallu lladd, yn ogystal ag achosi sgil-effeithiau corfforol difrifol eraill. Weithiau caiff ei farchnata'n anghyfreithlon fel cymhorthydd colli pwysau. 

Gall effeithiau DNP fod yn drychinebus ac achosi niwed difrifol i iechyd. Mae cymryd DNP wedi arwain at nifer sylweddol o farwolaethau yn y DU.