Search results

Showing 31-40 of 65 with current search filters

Diweddariad ar ddatblygu Strategaethau Arolygu Cenedlaethol ar gyfer Bwyd

Heddiw, rydym ni wedi cyhoeddi gwerthusiad o'n gwaith ar Strategaethau Arolygu Cenedlaethol (NIS) a safonau drafft y bydd yn rhaid i awdurdodau lleol a phartneriaethau busnes eu bodloni os ydynt am i'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gydnabod NIS ganddynt ar gyfer hylendid bwyd.
Newyddion
17 Medi 2018

Lefelau Campylobacter yn parhau'n gyson

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau campylobacter Ebrill - Mehefin 2018 ar gyfer cyw iâr cyfan ffres sy'n cael ei gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig (DU) a'i werthu yn siopau'r DU.
Newyddion
14 Medi 2018