Canlyniadau chwilio

Dangos 41-50 o 70 gyda’r hidlyddion chwilio presennol

Diweddariad ar ddatblygu Strategaethau Arolygu Cenedlaethol ar gyfer Bwyd

Heddiw, rydym ni wedi cyhoeddi gwerthusiad o'n gwaith ar Strategaethau Arolygu Cenedlaethol (NIS) a safonau drafft y bydd yn rhaid i awdurdodau lleol a phartneriaethau busnes eu bodloni os ydynt am i'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gydnabod NIS ganddynt ar gyfer hylendid bwyd.
Newyddion
17 Medi 2018

Lefelau Campylobacter yn parhau'n gyson

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau campylobacter Ebrill - Mehefin 2018 ar gyfer cyw iâr cyfan ffres sy'n cael ei gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig (DU) a'i werthu yn siopau'r DU.
Newyddion
14 Medi 2018

Cyhoeddi Arolwg o Ymwrthedd Gwrthficrobaidd Mewn Bacteria Mewn Cyw Iâr a Phorc

Heddiw, cyhoeddwyd canlyniadau arolwg a gomisiynwyd gennym ni i asesu faint o ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) sydd mewn bacteria mewn briwgig (mince) porc ffres a chyw iâr ffres a wedi'i rewi sydd ar werth mewn siopau yn y Deyrnas Unedig (DU). Bydd y canfyddiadau hyn yn helpu i sefydlu gwaelodlin (baseline) o bresenoldeb, mathau a lefelau AMR mewn bacteria yn y cigoedd hyn sy'n cael eu manwerthu yn y DU a fydd yn llywio gwaith gwyliadwriaeth AMR yn y dyfodol yn y bwyd hyn.
Newyddion
5 Medi 2018

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2017 ar Gynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd y Deyrnas Unedig

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi ei hadroddiad blynyddol ar gynnydd wrth gyflwyno Cynllun Rheoli Cenedlaethol Amlflwydd (MANCP) y Deyrnas Unedig (DU). Mae'r adroddiad, sy'n seiliedig ar ddata a gasglwyd ar gyfer 2017, yn dangos yn gyffredinol fod y lefel gydymffurfio ym mhob sector yn y DU yn foddhaol wrth ei hasesu yn erbyn disgwyliadau.
Newyddion
30 Awst 2018

Rhestr Wirio Barbeciw Gŵyl y Banc

Gyda thua 33 miliwn o bobl yn bwriadu cael barbeciw dros benwythnos gwyl y banc boed glaw neu heulwen, dyma ychydig o awgrymiadau pwysig er mwyn osgoi gwenwyn bwyd.
Newyddion
22 Awst 2018

Cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Safbwyntiau’r Cyhoedd

Cyhoeddwyd canlyniadau Tracio Agweddau'r Cyhoedd Ddwywaith y Flwyddyn (Mai 2018) yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) heddiw. Rydym ni'n cynnal yr arolwg tracio hwn â defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, i fonitro newidiadau mewn agweddau defnyddwyr tuag at faterion sy'n ymwneud â bwyd a'r ASB.
Newyddion
1 Awst 2018