Search results

Showing 41-50 of 55 with current search filters

Y newyddion diweddaraf gan yr ASB

Rydym ni wedi diweddaru ein gwefan i gynnig gwell gwasanaeth i'n defnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys newidiadau i'r system o danysgrifio i'n rhybuddion e-bost a negeseuon testun (SMS). Er mwyn parhau i dderbyn y newyddion diweddaraf gan yr ASB, bydd angen i chi ail-danysgrifio i'n gwasanaeth.
Newyddion
4 Ebrill 2018

Profi ein gwefan beta newydd

Rydym ni wedi bod yn datblygu ein gwefan newydd i'w gwneud hi'n llawer haws i fusnesau a defnyddwyr ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Heddiw, mae'r wefan ar gael i chi ei phrofi, ac rydym ni'n awyddus iawn i glywed eich sylwadau a'ch safbwyntiau chi arni.
Newyddion
27 Mawrth 2018

Yr Asiantaeth yn treialu technoleg newydd i fonitro busnesau bwyd o bell

Cyn bo hir, mae'n bosibl y bydd technoleg ddigidol newydd sy'n cael ei defnyddio fwyfwy gan fusnesau bwyd i reoli arferion hylendid hefyd yn cael ei defnyddio i helpu swyddogion iechyd yr amgylchedd i fonitro busnesau bwyd mewn amser real, a’u galluogi nhw i ganfod problemau diogelwch bwyd yn gynt a diogelu'r cyhoedd yn well.
Newyddion
9 Mawrth 2018

Galw cynhyrchion cig Muscle Food yn ôl

Heddiw, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a Safonau Bwyd yr Alban wedi cyhoeddi manylion am alw cynhyrchion cig gan Muscle Food yn ôl.
Newyddion
12 Chwefror 2018

Adolygu ffatrïoedd torri a storfeydd oer

Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a Safonau Bwyd yr Alban yn cyhoeddi y byddant yn cynnal adolygiad o safleoedd torri cig a storfeydd oer. Daw’r adolygiad, a fydd yn cael ei sefydlu yn ddiweddarach yn y mis, yn sgil achosion difrifol o ddiffyg cydymffurfio mewn ffatrïoedd torri cig a weithredir gan 2 Sisters Food Group a Russell Hume. Bydd yn cael ei gynnal ar draws y diwydiant.
Newyddion
1 Chwefror 2018