Search results

Showing 41-50 of 50 with current search filters

Galw cynhyrchion cig Muscle Food yn ôl

Heddiw, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a Safonau Bwyd yr Alban wedi cyhoeddi manylion am alw cynhyrchion cig gan Muscle Food yn ôl.
Newyddion
12 Chwefror 2018

Adolygu ffatrïoedd torri a storfeydd oer

Heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a Safonau Bwyd yr Alban yn cyhoeddi y byddant yn cynnal adolygiad o safleoedd torri cig a storfeydd oer. Daw’r adolygiad, a fydd yn cael ei sefydlu yn ddiweddarach yn y mis, yn sgil achosion difrifol o ddiffyg cydymffurfio mewn ffatrïoedd torri cig a weithredir gan 2 Sisters Food Group a Russell Hume. Bydd yn cael ei gynnal ar draws y diwydiant.
Newyddion
1 Chwefror 2018

Cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Safbwyntiau’r Cyhoedd (Tachwedd 2017)

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi canlyniadau Arolwg Tracio Safbwyntiau’r Cyhoedd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Rydym yn cynnal yr arolwg tracio hwn bob chwe mis â defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, er mwyn monitro newidiadau mewn safbwyntiau defnyddwyr tuag at yr Asiantaeth a materion yn ymwneud â bwyd. Roedd y Cylch hwn yn cynnwys 16 o gwestiynau newydd.
Newyddion
1 Chwefror 2018

Gweithredu mewn busnes cig

Yn dilyn arolygiad dirybudd o safle Russell Hume yn Birmingham ar 12 Ionawr, daeth i’n sylw bod achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd.
Newyddion
24 Ionawr 2018

Crynodeb o'r trafodaethau yng nghyfarfod Bwrdd yr ASB ar 6 Rhagfyr 2017

Yn ei gyfarfod chwarterol heddiw, trafododd Bwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) gynnydd Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd yr ASB; y broses o ail-ddylunio ei rhaglen cadw gwyliadwriaeth; roedd diweddariad ar raglen Rheoleiddio Ein Dyfodol yr ASB; a gweithgareddau'r ASB mewn perthynas ag ymwrthedd gwrthficrobaidd.
Newyddion
8 Ionawr 2018