Search results

Showing 11-20 of 308 with current search filters

Diwygio darpariaethau gwybodaeth am alergenau mewn deddfwriaeth gwybodaeth am fwyd ddomestig ar gyfer bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol

Rydym ni'n croesawu barn rhanddeiliaid ar y newidiadau arfaethedig i ddarpariaeth gwybodaeth am alergenau ar fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i'w werthu'n uniongyrchol. Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i ddatblygu ar y cyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, Safonau Bwyd yr Alban, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) a'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Consultation
4 Mawrth 2019
Showing 11-20 of 308