Search results

Showing 81-90 of 431 with current search filters

Yr Asiantaeth yn croesawu cyfraith labelu alergenau newydd

Mae Heather Hancock, Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), wedi croesawu'r cyhoeddiad am gyfraith labelu alergenau newydd i ddiogelu ymhellach y ddwy filiwn o bobl sy'n byw gydag alergedd bwyd yn y Deyrnas Unedig (DU). Gwnaed y cyhoeddiad heddiw gan Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove
Newyddion
25 Mehefin 2019

Prif fanwerthwyr yn cyhoeddi canlyniadau Campylobacter

Mae'r 9 prif fanwerthwr bwyd wedi cyhoeddi eu canlyniadau ar gyfer Ionawr - Mawrth 2019 o ran Campylobacter mewn cyw iâr ffres wedi'i brynu o siopau ac wedi'i gynhyrchu yn y Deyrnas Unedig (DU).
Newyddion
13 Mehefin 2019
Showing 81-90 of 431