Rhybuddion

Tanysgrifiwch i gael rhybuddion bwyd ac alergedd drwy e-bost neu neges destun. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim.

Gwasanaeth beta newydd yw hwn, sy’n golygu eich bod chi’n edrych ar fersiwn gyntaf ein gwasanaeth newydd. Beth mae hyn yn ei olygu i chi.

Rhybuddion bwyd
Rhybuddion alergedd
Dewiswch bob un sy’n berthnasol