Neidio i’r prif gynnwys

Rhoi gwybod am adwaith alergedd bwyd neu anoddefiad bwyd

Rhoi gwybod am adwaith alergedd bwyd, anoddefiad bwyd, neu glefyd seliag

Defnyddiwch yr adnodd hwn i ddweud wrthym am adwaith neu achos a fu’n agos at ddigwydd (near miss) yr ydych chi, neu rywun rydych chi'n gofalu amdano, wedi'i gael oherwydd alergedd bwyd, anoddefiad bwyd neu glefyd seliag.

Mae ‘achos a fu’n agos at ddigwydd’ yn achos lle bu bron i chi fwyta bwyd sy'n cynnwys cynhwysyn rydych chi'n sensitif iddo, ond fe wnaethoch chi sylweddoli bod y cynhwysyn yn bresennol cyn bwyta'r bwyd neu yfed y ddiod.

Bydd y data a gesglir trwy'r adnodd prawf cysyniad hwn yn helpu i lywio unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol, targedu ymchwil bellach a helpu i gynhyrchu polisi effeithiol gan y llywodraeth.

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym ni’n defnyddio'r data hwn, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Pwysig

Gwasanaeth prawf cysyniad yw hwn a fydd yn cael ei gynnal rhwng mis Tachwedd 2021 a mis Chwefror 2022.

Ni fyddwn yn defnyddio᾽r adnodd hwn i gymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw berson neu fusnes bwyd.

Os hoffech roi gwybod am broblem gyda bwyd, gallwch wneud hynny trwy gysylltu â thîm diogelwch bwyd yr awdurdod lleol cyfrifol.