Neidio i’r prif gynnwys

Yma i Helpu busnesau bwyd

Ymgyrch i gefnogi busnesau bwyd yn ystod y pandemig COVID-19.

Er mwyn parhau i weithredu yn ystod COVID-19, mae llawer o fusnesau bwyd wedi arallgyfeirio i ddosbarthu bwyd, gwerthu bwyd tecawê neu werthu ar-lein. Mae cynnydd wedi bod hefyd yn nifer y bobl sy’n coginio o’u cartrefi ac yn gwerthu bwyd yn lleol neu ar-lein.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cynnig cymorth a chanllawiau i fusnesau sefydledig a busnesau newydd er mwyn mynd i’r afael â heriau pandemig COVID-19.

Bydd yr ymgyrch Yma i Helpu yn darparu canllawiau ac yn hyrwyddo arfer gorau er mwyn cefnogi busnesau bwyd i gydymffurfio â gofynion hylendid bwyd a diogelwch bwyd a sut orau i ymateb i effeithiau COVID-19.

FSA Here to help - Delivery driver

Cychwyn busnes bwyd o’ch cartref

FSA Here to help - Home cook
FSA Here to help - Reopening checklist

Straeon go-iawn

Byddwn ni’n casglu ynghyd astudiaethau achos i archwilio sut mae busnesau bwyd wedi ymateb i’r pandemig COVID-19 a rhannu eu harferion gorau ar sut i lwyddo.