Search

Looking for the food hygiene rating of a restaurant or a food shop? Check it at food.gov.uk/ratings

Raw drinking milk and cream

Unpasteurised or ‘raw’ milk and ‘raw’ cream may contain harmful bacteria that cause food poisoning. If you have a weakened immune system, you are particularly vulnerable to food poisoning and should not consume unpasteurised milk and cream. Vulnerable groups include pregnant women, infants and children.

Profi llaeth ar gyfer gweddillion gwrthfiotigau: canllawiau

Canllawiau ar weithredu Rheoliad (CE) Rhif 853/2004 mewn perthynas â phrofi llaeth ar gyfer gweddillion gwrthfiotigau. Yn arbennig, y gofyniad sy’n mynnu bod yn rhaid i weithredwyr busnesau bwyd gyflwyno gweithdrefnau er mwyn sicrhau nad yw llaeth amrwd yn cael ei roi ar y farchnad os yw’n cynnwys mwy o weddillion gwrthfiotigau na’r hyn sy’n cael ei ganiatáu.

Testing milk for antibiotic residues: guidance

Guidance on the implementation of Regulation (EC) No 853/2004 as regards the testing of milk for antibiotic residues. In particular, the requirement that food business operators must initiate procedures to ensure that raw milk is not placed on the market if it contains antibiotic residues in excess of regulated limits.

Pages