Search

Looking for the food hygiene rating of a restaurant or a food shop? Check it at food.gov.uk/ratings

Update on Fipronil in eggs

10 August 2017
Investigations into the Fipronil incident in Europe continue. We have now established that more eggs from affected farms than previously identified came to the UK. It is very unlikely that these eggs pose a risk to public health, but as Fipronil is unauthorised for use in food-producing animals we have acted with urgency to ensure that consumers are protected.

Update on Fipronil in eggs

7 August 2017
Following concerns raised in the Netherlands about a substance called Fipronil which has been used inappropriately in cleaning products on chicken farms, we have identified that a very small number of eggs have been distributed to the UK from the farms affected. Fipronil is not authorised for use as a veterinary medicine or pesticide around food producing animals.

Update on Fipronil in eggs

17 August 2017
We continue our urgent work to trace egg products which might contain Fipronil. In most cases the identified products were past their expiry date but those remaining are being withdrawn immediately. Today we have updated our withdrawal list with 14 additional products that are still within their shelf life. Most of these products have been distributed to food manufacturers and catering outlets.

Diweddariad ar Fipronil mewn wyau

7 August 2017
Yn dilyn pryderon a godwyd yn yr Iseldiroedd am sylwedd o’r enw Fipronil sydd wedi cael ei ddefnyddio yn amhriodol mewn cynhyrchion glanhau ar ffermydd ieir, rydym ni wedi nodi nifer bach iawn o wyau sydd wedi’u dosbarthu i’r Deyrnas Unedig o’r ffermydd dan sylw. Nid yw Fipronil wedi’i awdurdodi i’w ddefnyddio fel meddyginiaeth milfeddygol o amgylch anifeiliaid sy’n cynhyrchu bwyd.

Diweddariad ar Fipronil mewn wyau

10 August 2017
Mae ymchwiliadau i’r digwyddiad Fipronil yn Ewrop yn parhau. Rydym bellach yn gwybod bod mwy o wyau o ffermydd a effeithiwyd arnynt na’r hyn a nodwyd yn flaenorol wedi dod i’r Deyrnas Unedig (DU).

Diweddariad ar Fipronil mewn wyau

17 August 2017
Rydym ni'n parhau â'n gwaith brys i olrhain cynhyrchion wyau a allai gynnwys Fipronil. Yn y rhan fwyaf o achosion, roedd y cynhyrchion a nodwyd wedi mynd heibio'r dyddiad terfyn (expiry date) ond mae'r rheiny sy'n weddill yn parhau i gael eu tynnu'n ôl ar frys.