Aelodau'r Bwrdd

Dylai’r aelodau ddatgan unrhyw fuddiannau personol neu fuddiannau busnes a allai ddylanwadu ar eu barn. Mae buddiannau o’r fath yn cynnwys unrhyw ran sydd gan aelodau yn y diwydiannau amaeth, bwyd a diwydiannau cysylltiedig.

Mae’r broses o ddatgan buddiannau a thynnu’n ôl o gyfarfodydd yn cael ei defnyddio i sicrhau nad yw aelodau’r Bwrdd yn cael eu dylanwadu, neu’n ymddangos fel petaent wedi’u dylanwadu, gan fuddiannau preifat wrth arfer eu dyletswyddau cyhoeddus.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau’r Bwrdd.

Aelodau’r Bwrdd