Cysylltu â ni

Manylion cyswllt yr Asiantaeth Safonau Bwyd a chwestiynau cyffredin.

Ymholiadau cyffredinol: Llinell gymorth

Os nad ydych yn siŵr gyda phwy y dylech siarad gallwch gysylltu â’n llinell gymorth.

ffôn: 020 7276 8829
e-bost: helpline@foodstandards.gsi.gov.uk

Noder nad yw’r ASB bellach yn gyfrifol am faeth yng Nghymru a Lloegr; os ydych yn ffonio gydag ymholiad am faeth o’r naill wlad neu’r llall, ffoniwch ganolfan gwasanaeth cwsmeriaid yr Adran Iechyd ar 020 7210 4850.

Lleoliadau yr ASB

Asiantaeth Safonau Bwyd (Pencadlys y DU)
Aviation House, 125 Kingsway, London WC2B 6NH
Switsfwrdd: I gael gwybod gyda phwy y mae angen i chi siarad ewch i Contact us UK

Os ydych eisiau siarad â swyddfa’r wasg tu allan i oriau’r swyddfa, gadewch neges ar 07623 978344 a bydd y swyddog y wasg ar ddyletswydd yn dychwelyd eich galwad.
Rhif argyfwng y tu allan i oriau: 0345 051 8486
Map lleoliad Aviation House

Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghaerefrog
Foss House, Kings Pool, 1-2 Peasholme Green, York YO1 7PR
Switsfwrdd: I gael gwybod gyda phwy y mae angen i chi siarad ewch i Contact us UK
Map lleoliad ASB Caerefrog

Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru
Llawr 11, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW
ffôn: 02920 678999
Map lleoliad ASB Cymru

Asiantaeth Safonau Bwyd yn yr Alban
St Magnus House, 6th Floor, 25 Guild Street, Aberdeen AB11 6NJ
ffôn: 01224 285100
Map lleoliad ASB yr Alban

Asiantaeth Safonau Bwyd yng Ngogledd Iwerddon
10c Clarendon Road, Belfast BT1 3BG
ffôn: 02890 417700
Map lleoliad ASB Gogledd Iwerddon

Cysylltu â'r Asiantaeth yn ôl maes gwaith