Adborth

Diweddarwyd ar:
13 Chwefror 2014
Rydym wastad yn edrych am ffyrdd o wella ein cynnwys ar-lein. Rydym yn croesawu eich sylwadau a’ch awgrymiadau.

Manylion cyswllt

Os oes gennych ymholiad penodol ynglŷn â gweithgareddau’r Asiantaeth Safonau Bwyd, ewch i’r dudalen Cysylltu â ni sy’n cynnwys manylion prif gysylltiadau’r ASB.

Adborth ar y wefan

I wneud sylwadau ar ein gwefan neu i roi gwybod am broblem dechnegol, e-bostiwch y gwefeistr drwy webmaster@foodstandards.gsi.gov.uk neu llenwch y ffurflen adborth ar gyfer food.gov.uk. Efallai na fyddwn yn gallu ymateb i sylwadau unigol bob tro.

Adborth ar-lein ar sgoriau hylendid bwyd (food.gov.uk/ratings)

I wneud sylwadau ar ein sgoriau hylendid bwyd (food.gov.uk/ratings), anfonwch e-bost at hygieneratings@foodstandards.gov.uk neu llenwch y ffurflen adborth ar gyfer food.gov.uk.