Cymorth

FSA logo
Cyngor ar sut i fanteisio i'r eithaf ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd gan gynnwys cyngor ar osodiadau porwr a gwybodaeth am safonau hygyrchedd.

Gosodiadau sgrîn

Dyluniwyd y wefan hon i fod yn glir ac yn hawdd ei darllen. I gael y canlyniadau gorau, cofiwch osod eich sgrin ar eglurder o 800 x 600 picsel.

Porwyr

Dylai gwefan yr ASB weithio ar unrhyw gyfrifiadur sydd â phorwr prif ffrwd e.e. Mozilla Firefox neu Internet Explorer. Cofiwch gysylltu â ni os ydych yn cael trafferth gweld y wefan gyda’ch porwr chi.

Fformat ffeil ac ategion <em>plugins</em>

Mae rhai rhannau o’r wefan wedi’u gwella drwy ddefnyddio ategion (elfennau ychwanegol at eich porwr sy’n galluogi defnyddwyr i weld ffeiliau HTML ansafonol). Dylai eich porwr eich rhybuddio os oes angen i chi lawrlwytho ategyn, a chyfeirio ei hun at safle lawrlwytho priodol.

Dyma’r mathau o ffeiliau y mae’r wefan hon yn eu defnyddio:

HTML (Hypertext Markup Language)
Dyma’r fformat sylfaenol a ddefnyddir ar y Rhyngrwyd. Mae’r dudalen hon mewn fformat HTML. Yn unol â’n polisi, rydym yn sicrhau bod cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl ar gael yn y fformat hwn. Weithiau, bydd data ar gael yn y fformatau eraill hyn.

PDF (Portable Document format)
Mae modd argraffu dogfennau PDF a chânt eu defnyddio i lawrlwytho ac argraffu dogfennau swmpus oddi ar y wefan. Er mwyn eu darllen, bydd angen copi o Adobe Acrobat Reader arnoch, sydd ar gael yn rhad ac am ddim.

Lawrlwytho Meddalwedd Adobe Reader.
Get Adobe Reader

Mae safle Adobe yn cynnig gwybodaeth am ddefnyddio nodweddion PDF hygyrch.
Hygyrchedd Adobe Reader 9

Os ydych chi’n cael unrhyw drafferth agor dogfennau .pdf o fewn eich porwr, gallwch lawrlwytho’r ffeiliau i’ch cyfrifiadur personol.

Os ydych chi am lawrlwytho’r ffeil, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn:

  • rhowch eich cyrchwr (cursor) dros y ddolen
  • cliciwch y botwm dde ar eich llygoden (PC yn unig)
  • dewsiwch ‘"save target as" o’r ddewislen sy’n ymddangos
  • dewiswch ble ar eich cyfrifiadur yr ydych chi am arbed y ffeil
  • Cliciwch ar y botwm "save"

Ar ôl gwneud hyn, bydd modd agor y ddogfen yn Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur eich hun.

Adobe Flash
Caiff y fformat ffeil hwn ei ddefnyddio mewn ambell i elfen dylunio ar y wefan. Bydd angen y feddalwedd Flash arnoch (sydd ar gael yn rhad ac am ddim) i weld y ffeiliau hyn.

Lawrlwytho Meddalwedd Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash Player

Delweddau

Caiff delweddau eu defnyddio o dan drwydded gan Shutterstock.
Hawlfraint a chopi; 2006 Asiantaeth Safonau Bwyd a’i thrwyddedwyr. Cedwir pob hawl.

Caiff delweddau eu defnyddio o dan drwydded gan Hemera Photo-Objects.
Hawlfraint a chopi; 2001 Asiantaeth Safonau Bwyd a’i thrwyddedwyr. Cedwir pob hawl.

Argraffu

Mae modd cael fersiwn y gellir ei hargraffu o bob tudalen sydd wedi’i fformatio drwy glicio ar 'Printer friendly' o’r bar offer ar waelod y dudalen.

Cysylltu â thîm y we

Rhagor yn yr adran hon