Telerau ac amodau

Caiff gwefannau'r Asiantaeth Safonau Bwyd eu cynnal er mwyn i chi allu eu defnyddio a'u gweld yn bersonol. Drwy ddefnyddio’r gwefannau, rydych yn cytuno â'r Telerau ac Amodau hyn. Mae hyn yn cynnwys datganiad preifatrwydd, datganiad hawfraint y Goron, ymwadiad a pholisi hypergysylltu.
Cysylltu i neu o’n gwefannau

Hypergysylltu i wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)
Nid oes angen i chi geisio caniatâd i gysylltu'n uniongyrchol â’r tudalennau sy’n byw ar ein gwefannau. Nid ydym yn gwrthwynebu i chi gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a gedwir ar ein gwefannau.

Fodd bynnag, nid ydym yn caniatau i'n tudalennau gael eu llwytho yn fframiau ar eich gwefan. Mae’n rhaid i dudalennau'r Asiantaeth Safonau Bwyd lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Hypergysylltu gennym ni yn yr ASB
Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd gwefannau allanol yr ydym yn cysylltu â hwy. Ni ddylid ystyried unrhyw hypergysylltiadau a gynhwysir ar ein gwefan yn ardystiad o unrhyw fath. Nid ydym yn gallu gwarantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r adeg ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd tudalennau yr ydym yn cysylltu â hwy.

Rhagor yn yr adran hon