Polisi preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn esbonio ein polisi preifatrwydd a sut y byddwn yn defnyddio a diogelu unrhyw wybodaeth amdanoch yr ydych yn ei rhoi i ni pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon.

Os ydych chi’n ddefnyddiwr gyda mynediad fel aelod o’r cyhoedd a mynediad di-enw, nid yw gwefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn dal nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol. Yn hytrach, mae’n cofnodi eich cyfeiriad IP, a gaiff ei adnabod yn syth gan ein gweinyddwr gwe. Caiff hwn ei alw’n ‘ffeil log’ (log file) ac rydym yn ei ddefnyddio i gasglu ystadegau am y defnydd a wneir o’r wefan.

Nid ydym yn defnyddio cwcis ar gyfer casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr ac ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth amdanoch ar wahân i’r wybodaeth sydd ei hangen er mwyn gweinyddu ein gweinyddwr gwe ac adrodd ar y defnydd a wneir o’r wefan.

Dim ond gwefannau’r ASB a gaiff eu cynnwys o dan y datganiad preifatrwydd hwn. Nid yw’n berthnasol i ddolenni at wefannau eraill o fewn gwefannau’r ASB.

Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth arall os ydych yn ei rhoi i ni. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei thrin yn briodol ac yn gyfrinachol. Mae’n bosibl y bydd yn cael ei defnyddio at ddibenion arolygu mewnol ac i’ch hysbysu am ddiweddariadau i wefannau’r ASB.