Bisffenol A (BPA)

Cemegyn a ddefnyddir i wneud plastigion, gan gynnwys deunyddiau sy’n dod i gysylltiad â bwyd, fel poteli diod y gellir eu hail-lenwi a chynwysyddion storio bwyd, yw Bisffenol A neu BPA. Caiff ei ddefnyddio hefyd i wneud haenau a leininau ar gyfer caniau bwyd a diod.

Isod, gallwch ddarllen ein hatebion i gwestiynau cyffredin am BPA, a dod i wybod mwy am yr ymgynghoriad cyhoeddus y mae EFSA’n ei gyflawni mewn dau gam ynghylch ei safbwynt drafft ar risgiau posibl Bisffenol A (BPA) i iechyd y cyhoedd. 

Rhagor yn yr adran hon