Gwenwyn bwyd

food poisoning salmonella
Mae’r ASB yn hyrwyddo diogelwch microbiolegol bwyd ar bob cam o’r gadwyn fwyd. Mae’n gyfrifol am y strategaeth ar gyfer lleihau salwch a gludir gan fwyd, hyrwyddo dull o reoli diogelwch bwyd sy’n seiliedig ar berygl a darparu canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr, manwerthwyr, arlwywyr a’r cyhoedd. Mae’r ASB hefyd yn delio â pheryglon bwyd microbiolegol ac achosion o salwch a gludir gan fwyd.

Rhagor yn yr adran hon